Meertalige coronafolder stadsbestuur roept felle reacties op: ‘Integratiebeleid wordt hiermee failliet verklaard.’

Stephan Bourlau (Het Alternatief) pleit voor een inschrijvingsstop voor nieuwkomers om orde op zaken te stellen.


Stephan Bourlau (Het Alternatief), Luc Swartebroeckx (Weerbaar Geraardsbergen), Ilse Roggeman (N-VA) en Hans De Gent (Vlaams Belang)


Geraardsbergen. Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft een sensibiliseringsbrochure uitgegeven in 5 verschillende talen voor inwoners die het Nederlands niet machtig genoeg zijn. Daarin staan de belangrijkste regels opgesomd in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Russisch. Stephan Bourlau (Het Alternatief) onderstreept dat dit initiatief duidelijk in overtreding is met de taalwetgeving. ‘De communicatie van de stad moet steeds in het Nederlands verlopen.’ Verder pleit hij voor een ‘inschrijvingsstop voor vreemdelingen’. Volgens Ilse Roggeman (N-VA) bewijst het stadsbestuur met dit initiatief het failliet van haar eigen integratiebeleid. Luc Swartebroeckx (Weerbaar Geraardsbergen) vraagt zich luidop af of het stadsbestuur zich boven de wet waant. Hans De Gent (Vlaams Belang) zit op dezelfde golflengte en vraagt een kordate toepassing van de taalwetgeving.

Een inschrijvingsstop voor vreemdelingen
Stephan Bourlau (Het Alternatief) onderstreept dat dit initiatief helemaal niet strookt met de taalwetgeving waarin staat dat de stad steeds in het Nederlands moet communiceren. ‘Nood breekt wet. Anderzijds zijn we nu wel bijna negen maanden ver in de coronacrisis. Het stadsbestuur heeft intussen meer dan tijd genoeg gehad om met de aanwezige gemeenschappen in communicatie te treden. Waarom heeft men zo lang gewacht? De lakse houding nu trachten te compenseren door een meertalige sensibiliseringsfolder te verspreiden, is wettelijk een flagrante overtreding ’, geeft Stephan Bourlau mee.

Bourlau wijst er ook op dat door dit onwettig initiatief het stadsbestuur haar eigen legitimiteit hypothekeert: ‘Het stadsbestuur verwacht dat iedere inwoner de komende weken minutieus de wetgeving naleeft, terwijl ze openlijk de taalwetgeving aan haar laars lapt. Het stadsbestuur begeeft zich op glad ijs.’

Stephan Bourlau maakt er geen geheim van dat de verspreiding van het coronavirus in de hand wordt gewerkt door bepaalde gemeenschappen. ‘De vraag is of deze folder volstaat om deze gemeenschappen in het gareel te doen lopen. De folder bewijst dat onze stad in een recordtempo aan het vervreemden is, wat zich steeds duidelijker manifesteert in het straatbeeld. Ik stel dan ook voor om dringend een inschrijvingsstop voor vreemdelingen in te invoeren en zo hun toevoer een halt toe te roepen.’

Integratiebeleid faalt
Ilse Roggeman (N-VA) heeft begrip voor het initiatief van het stadsbestuur om zoveel mogelijk mensen te bereiken. ‘Anderzijds toont deze meertalige folder aan dat de stad faalt in zijn integratiebeleid. Men gaat er dus vanuit dat de nieuwkomers de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het gemis aan kennis van de Nederlandse taal beperkt hun sociaal leven en hun kansen op de arbeidsmarkt. Door de huidige coronacrisis brengt het ook schade aan de gezondheid toe. Het gebrek aan de Nederlandse taal zorgt ook regelmatig voor misverstanden bij de lokale bevolking. Met deze brochure toont men dan ook aan dat nieuwkomers de Nederlandse taal ook niet hoeven te kennen…’

Tot slot geeft Ilse Roggeman nog mee dat ze bij de Taalwetwijzer zal nagaan of er initiatieven kunnen worden genomen in verband met de schending van de taalwetgeving.

‘De sensibiliseringsbrochure levert het ultieme bewijs dat het integratiebeleid in Geraardsbergen totaal faalt. Als het stadsbestuur er maar niet in slaagt om de coronamaatregelen, na ruim 9 maanden, genoegzaam bekend te maken bij bepaalde gemeenschappen dan moet het integratiebeleid in zijn geheel grondig worden herzien en over een andere boeg worden gegooid: minder vrijblijvend en beter omkaderd’, vult Luc Swartebroeckx (Weerbaar Geraardsbergen) aan.   Met dit initiatief waant het stadsbestuur zich boven de wet, aldus de voorman van Weerbaar Geraardsbergen. ‘De sanitaire noodtoestand blijft uiteraard prioritair, maar is zeker geen vrijgeleide voor dure, ongerijmde initiatieven, op kosten van de belastingbetaler.’

Het Vlaams Belang heeft eveneens alle begrip voor het feit dat het stadsbestuur alles in het werk stelt om zoveel mogelijk mensen te bereiken, ‘maar we betreuren dat dit initiatief er pas 9 maanden na de eerste uitbraak komt.’ Het Vlaams Belang Geraardsbergen heeft kennis genomen dat het Lokaal Bestuur Geraardsbergen een sensibiliseringsbrochure heeft uitgegeven in 5 verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Russisch. ‘We hebben alle begrip dat er zoveel mogelijk personen worden bereikt omtrent de coronamaatregelen maar we betreuren dat het pas gebeurt na 9 maanden na de eerste corona uitbraak’, verduidelijkt Hans de Gent (Vlaams Belang). ‘Onze partij vraagt aan het lokaal bestuur om het gebruik van het Nederlands meer te stimuleren en te promoten door een kordaat taalbeleid te voeren. Dit taalbeleid vormt voor het Vlaams Belang Geraardsbergen één van de speerpunten. De kennis van het Nederlands in een Nederlandstalige gemeente is immers heel belangrijk voor het integratieproces.’

Julien Borremans

Stadsbestuur sensibiliseert in vijf talen voor naleven coronamaatregelen