Stefaan Premereur dient Hans De Gent van antwoord omtrent plannen nieuw buurthuis.

‘Er zijn denkers en doeners, maar bij betweters blijft het bij denken.’


Schendelbeke. Als reactie op het ontwerp van Stefaan Premereur (Beauprez Service Residenties) betreffend een nieuw buurthuis — met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking — schoof Hans De Gent (Vlaams Belang) een eigen voorstel naar voor dat naar eigen zeggen meer rekening houdt met de verzuchtingen van de buurt. In het ontwerp van De Gent verdwijnen de 14 assistentiewoningen en de ondergrondse parking, waardoor er veel meer parkeergelegenheid zal zijn. In een brief aan de redactie dient Stefaan Premereur, Hans De Gent van antwoord: ‘We stellen voor dat Hans De Gent zijn voorstel — waarop de buurt volgens hem zit te wachten — verder uitwerkt en het project in handen neemt!’

Het buurthuis in de Dagmoedstraat te Schendelbeke gaat tegen de vlakte. Beauprez Service Residenties heeft de ambitie om een nieuw buurthuis te bouwen met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking met 17 parkeermogelijkheden waarvan 10 voorbehouden zijn voor het buurthuis.

Nieuw ontwerp…
Niet iedereen in de buurt is blij. Het voorstel dat nu op tafel ligt, roept bij de buurtbewoners heel wat vragen op. De Dagmoedstraat is in korte tijd volgebouwd. Er is nu al een tekort aan parkeerplaatsen. De vrees bestaat dat het nieuwe buurthuis de parkeerproblematiek nog verder in de hand zal werken. Om aan de verzuchtingen van de buurtbewoners tegemoet te komen liet Hans De Gent (Vlaams Belang) een nieuw ontwerp maken zonder ondergrondse parking en assistentiewoningen maar met voldoende parkeermogelijkheden. Hans De Gent had nog volgende bedenking: ‘De plannen voor een nieuw buurthuis in combinatie met assistentiewoningen riepen al heel wat vragen op, temeer omdat het VLD-partijlid Stefaan Premereur betrokken is in die publiek-private samenwerking.’

In een brief aan de redactie laat Stefaan Premereur zich positief uit over het initiatief van Hans De Gent. ‘Als dit een verbetering voor Schendelbeke is, moet dit zeker worden bekeken’, geeft Stefaan Premereur mee. Op dit moment is de overeenkomst tussen stad Geraardsbergen en Beauprez Service Residenties nog niet notarieel vastgelegd. ‘Alle opties staan dus nog open. Dat ik lid ben van Open Vld   heeft hiermee helemaal niets te maken. Wel het feit dat wij met Beauprez Service Residenties in Geraardsbergen de meest ervaren private partner zijn wat betreft assistentiewoningen.’

Denker, doener… betweter
Volgens Stefaan Premereur liet de oproep van het stadsbestuur niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘een nieuw buurthuis combineren met assistentiewoningen’. ‘Het architectenbureau ODA nam het heft in handen en bracht een ontwerp dat verschillende generaties samenbrengt, wat initieel de bedoeling was.’

Stefaan Premereur daagt Hans De Gent uit: ‘We stellen voor dat Hans De Gent zijn ontwerp — waarop de buurt volgens hem zit te wachten — verder uitwerkt en het project in handen neemt! Er zijn denkers en doeners, maar bij de betweters blijft het meestal bij denken en wordt er niets gedaan.’

Julien Borremans

Hans De Gent lanceert tegenvoorstel voor buurthuis Schendelbeke.