Hans De Gent lanceert tegenvoorstel voor buurthuis Schendelbeke.


Schendelbeke. Gemeenteraadslid Hans De Gent (Vlaams Belang) liet zelf een ontwerp uitwerken dat tegemoet komt aan de vraag van de buurtbewoners, nl. voldoende parkeermogelijkheden. Hij wil daarmee een antwoord bieden op het ontwerp dat op de tafel van het gemeentebestuur ligt.

Er was al heel wat te doen rond het buurthuis te Schendelbeke. Raadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) diende eerder al een klacht in bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hans De Gent: ‘De plannen voor een nieuw buurthuis in combinatie met assistentiewoningen riepen al heel wat vragen op, temeer omdat het VLD-partijlid Stefaan Premereur betrokken is in die publiek-private samenwerking. De stad wil kost wat kost ineens ook de achterliggende gronden verwerven via een onteigening om er openbaar groen te voorzien.

In tegenstrijd met het BPA
Het project haalde ook al de woede van de buren op de hals omdat er in de straat een explosie heerst van appartementenbouw die veel te weinig parkeerplaatsen voorzien op eigen terreinen en daardoor de parkeerdruk in de straat enorm verhogen. Bewoners zonder een garage, die er al jaren wonen en hun wagen niet meer voor de deur kunnen parkeren, moeten soms honderden meters verder hun wagen achterlaten. Er is achteraan de appartementen zelfs geen groenzone voorzien. Alles wordt er ingenomen door ‘mister auto’.

Het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) liet ook niet toe dat er appartementen rechtover en naast het buurthuis konden komen. Het dienden allemaal rijwoningen te zijn. Het bestuur liet begaan.’

Hans De Gent liet voor het geplande buurthuis te Schendelbeke zelf een ontwerp opmaken maar dan zonder de combinatie van assistentiewoningen. ‘Het voorstel met assistentiewoningen is een slecht voorstel omwille van heel wat plaatsgebrek op de site van oude gemeenteschool, maar vooral omwille van het gebrek aan parkeerplaatsen waar de buurt zo hard om schreeuwt. De parkeerdruk zal nog toenemen.’

Het project dat aan de buurt werd voorgesteld voorzag een ondergrondse parkeerruimte voor amper 17 wagens, waarvan 7 parkeerplaatsen zouden bestemd zijn voor de 14 assistentiewoningen. Er zouden volgens raadslid De Gent nauwelijks plaatsen voorzien worden voor het buurthuis zelf.

Bouwovertredingen
Volgens Hans De Gent beantwoordt Het voorgestelde project van Stefaan Premereur ook niet aan de stedenbouwkundige regels van het BPA Vissenhol. ‘Er mogen geen inritten zijn naar een ondergrondse garage en er mag slecht één verdieping gebouwd worden op die plaats waar het buurthuis moet komen.   Het voorgestelde project telt twee verdiepingen, wat ook niet voorzien is in het BPA.’

Hans De Gent stelt zich ook vragen rond de financi ële constructie die achter dit project met het VLD-partijlid schuil gaat. Een private partner de 14 assistentiewoningen laten verkopen en de stad dan nog eens bovenop een maandelijkse huur moeten betalen voor een periode van 30 jaar om enkel een buurthuis te hebben zonder parkeerplaatsen, vindt hij van het goede te veel.

Hans De Gent liet naar eigen zeggen een modern en verstaanbaar project maken waarbij het ganse gelijkvloers open en doorzichtig blijft en ingericht wordt als overdekte parking dat makkelijk 35 parkeerplaatsen omvat en een ruime fietsenstalling. In het midden is er een onthaalruimte met de trap- en lifthal naar de enige verdieping. Bezoekers van het buurthuis parkeren er tot aan de ingangsdeur.

Eigen voorstel
Op de verdieping bevinden zich twee ruime zalen van elk ongeveer 240 m ² die kunnen samengevoegd worden tot één open ruimte met in het midden een bar die beide zalen kan bedienen. De sanitaire ruimtes bevinden zich buiten de zaal naast de traphal.

De zaal is zowel vooraan als achteraan beglaasd. Achteraan bevindt zich op het dak van de parking een ruim terras en een daktuin van 300 m ² die beide zalen kunnen gebruiken. De daktuin is tevens voorzien van een open trap naar de parkeergarage. Vooral goed als tweede vluchtweg mocht er zich een brand voordoen. Het ontwerp voldoet in alle opzichten ook aan het Bijzonder Plan van Aanleg. Bovendien is de zone achteraan makkelijk in te richten als groenzone en kan daar nog een gedeelte groenparking voorzien worden. Het parkeeraanbod kan makkelijk naar 50 wagens worden opgetrokken met nog een voldoende grote openbare groenstrook.