Oosterzele schijf zich terug in, in het Octopusplan

Gemeente Oosterzele wil Octopusgemeente blijven

Gemeentebestuur Oosterzele investeert heel wat in veilige schoolomgevingen. Net als de voorbije jaren schreef Oosterzele zich dan ook opnieuw in als Octopusgemeente. Op die manier wil het bestuur de 12 schoolomgevingen op het grondgebied blijvend verkeersveilig maken. A.d.h.v. het Octopusplan kan het bestuur zo samen met de scholen verder werk maken van veilige schoolomgevingen.

Octopusgemeente?
Octopusgemeenten zijn gemeenten die lid zijn van het Octopusplan en zich scharen achter de Octopusplan-doelstellingen en de visie Schoolomgeving 2.0. In dat kader engageerde Gemeente Oosterzele zich om de lidmaatschapsbijdragen van de scholen op het grondgebied over te nemen. Die bijdrage komt neer op 70 euro excl. btw per schoolvestiging. De komende jaren zal het Octopusplan – samen met haar leden – nog meer inzetten op een kindvriendelijke schoolomgeving, met ontmoetingsplaatsen en voldoende plaats voor stappers en trappers.

Octopusschool?
Een Octopusschool is herkenbaar aan de typische wegmarkeringen. Deze wegmarkeringen moeten de weggebruiker er attent op maken dat ze zich in een schoolomgeving bevinden. De veelkleurige markeringen zorgen er samen met de al aanwezige markeringen en het Octopus-wegmeubilair voor dat de schoolomgevingen ‘in het oog springen’. Scholen kunnen na de paasvakantie inschrijven.