Flora De Clercq (73) over de afvalcontainers: ‘Te duur en het werkt sluikstorten in de hand.’


Flora De Clercq, St éphan Bourlau (Het Alternatief), Martine Duwyn (Open Vld)


Geraardsbergen. Volgens Flora De Clercq (73) bevat gewogen diftar nog heel wat kinderziekten. ‘Het systeem is weinig transparant, duur en niet erg sociaal. Ik heb de indruk dat ik te veel betaal’, merkt ze op. ‘Bovendien komt ILvA het grof huisvuil niet meer ophalen en moet ik naar het containerpark. Hoe moet ik dat doen? Ik heb geen wagen’, geeft Flora mee. Stephan Bourlau (Het Alternatief) zal de tekorten van het systeem aankaarten. Volgens schepen van Milieu Martine Duwyn zijn er sociale correcties voorzien en is een overzicht van betalingen beschikbaar.

Gewogen diftar betekent dat je je GFT en restfractie aanbiedt in een gechipte container en dat je betaalt per kilogram afval. Bij het leegmaken van je container weegt de vrachtwagen hoeveel kilogram afval erin zat. Daarna gaat het bedrag van je afvalrekening af.

Volgens een aantal mensen kent het systeem nog een aantal kinderziekten. Zo klaagt Flora De Clercq (73) uit de Waaienberg in Geraardsbergen dat het nieuwe ophaalsysteem een stuk duurder uitvalt. Volgens ILvA was het dan ook meer dan 10 jaar geleden dat er een prijsverhoging van de gele vuilzakken was en dat sindsdien de verwerkingskosten verdubbelden. Bovendien wil men het principe hanteren dat de vervuiler de rekening betaalt. Hoe meer afval men aanbiedt, hoe hoger de rekening.

Geen controlemechanisme
Daar heeft Flora De Clercq grote twijfels bij: ‘Er is geen enkel controlemechanisme dat het gewicht van het afgeleverde afval bevestigt. Voor de modale burger is het systeem zeker niet transparant.’ Volgens Flora zou het beter zijn indien er bij iedere afvalophaling een ticket zou worden afgedrukt waarop het gewicht van het afval en de kostprijs van de verwerking vermeld staan. ‘Op die manier kunnen mensen met een beperkt budget beter bijhouden hoe het gesteld is met de afvalrekening.’

Volgens ILvA kan een modaal gezin met het startbedrag van €35 algauw een halfjaar afval aanbieden. Daar heeft de dame uit de Waaienberg enkele bedenkingen bij: ‘De voorafbetaling van €35 ligt me op de maag. Vermenigvuldig dit bedrag met enkele tienduizenden gezinnen die van het systeem gebruik maken en je komt aan stevig kapitaal dat ILvA op haar rekening staan heeft. Behoort het tot de opdracht van een intercommunale om kapitaal op te bouwen? Bovendien is er geen sociaal tarief en betaalt iedereen, ongeacht of je veel of weinig verdient, evenveel. Dit is niet correct.’

Containerpark
Wil je naar het containerpark gaan, dan betaal je nog eens voor jouw grof huisvuil. ‘Niet dat ik daar een probleem mee heb,’ verklaart Flora De Clercq, ‘maar vroeger kwamen ze het grof huisvuil aan huis ophalen, terwijl nu van iedereen wordt verwacht dat je je naar het containerpark begeeft.’ Flora woont samen met haar zoon. Ze beschikken niet over een wagen. Onlangs belde Flora naar ILvA met de vraag om een lading grof huisvuil op te halen. ‘’Dit doen we niet meer’, liet een dame kordaat aan telefoon weten. ‘Hoe moet ik mijn grof huisvuil naar het containerpark transporteren. We hebben geen wagen’, vroeg ik haar. Daarop zei ze dat ik het maar aan de buurman moest vragen. Daarna was het gesprek afgelopen’, vertelt Flora De Clercq geïrriteerd.

St éphan Bourlau (Het Alternatief) bevestigt het verhaal van Flora. ‘Het systeem kent niet alleen een aantal kinderziekten, het valt ook duur uit. Mensen hebben ook geen zicht op de afvalrekening, waardoor het systeem weinig transparant is.’ Volgens St éphan Bourlau werkt het systeem sluikstorten in de hand en is het een koud kunstje om jouw afval in een andere container te dumpen. ‘Je kan uiteraard een containerslot aanschaffen, maar dan betaal je nog eens €35 extra’, geeft de voorman van Het Alternatief nog mee. ‘Ik zal de tekorten van dit systeem blijven aankaarten’, geeft hij nog mee.

Sociale correcties en overzicht betalingen zijn voorzien
‘ILvA heeft ervoor gekozen van bij de start alle inzamelgegevens beschikbaar te maken via een online platform “Mijn ILvA”. Daar kan de hoeveelheid aangeboden afval, alsook het saldo worden nagekeken, 24 uur na de inzameling, Uiteraard staan daar ook alle tarieven vermeld. Wie geen internet heeft, kan dezelfde gewichten en bedragen vinden in de betalingsuitnodiging die wordt verstuurd wanneer het saldo is gedaald onder 12,50 euro. Men kan ook bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 98 002 en er de stand van zaken opvragen. Er zijn dus vele mogelijkheden om een controle van de afvalinzameling en het saldo op te vragen’, laat schepen Martine Duwyn (Open Vld) weten.

‘Het aanrekenen van de afvalinzameling gebeurt inderdaad via een voorschot. Werken met post-facturatie (het aanrekenen na een bepaalde periode in plaats van via een voorschot) heeft als grote nadeel dat gezinnen verrast kunnen worden door de rekening die wordt gepresenteerd bij de afrekening na 6 maanden’, gaat Martine Duwyn verder. ‘Werken via een voorschot garandeert dat je afval wordt meegenomen en dat je tijdig verwittigd wordt per brief of mail dat je saldo te laag wordt.’ Bovendien worden sociale correcties ingevoerd, die ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met medische problemen geholpen worden hun afvalfactuur te betalen.

Het is niet correct dat ILvA geen grofvuil aan huis meer inzamelt. Een inzameling kan telefonisch of online worden aangevraagd (https://www.ilva.be/inzameling-aan-huis/grofvuil/

Julien Borremans