Politie Geraardsbergen/Lierde zal gebruik maken van bodycams


Geraardsbergen/Lierde. Vanaf 2 augustus start politie Geraardsbergen/Lierde met het gebruik van bodycams. Een eerste testperiode – waarbij slechts een aantal inspecteurs de camera zullen dragen –  loopt een kleine maand op het Geraardsbergs grondgebied. Met de camera’s kunnen politieagenten beelden en geluid opnemen van hun tussenkomsten. Bij een positieve evaluatie is het de bedoeling om tegen eind 2021 het gebruik van bodycams te integreren in de dagelijkse korpswerking.

Sommige inspecteurs van politiezone Geraardsbergen/Lierde zijn voortaan uitgerust met een bodycam. Dat is een kleine camera die de medewerkers op hun lichaam dragen en die in bepaalde situaties interventies in beeld kan brengen en opslaan. In een eerste testfase zullen een aantal korpsleden van de verschillende diensten (Interventie, Verkeer, Buurtpolitie,…) de camera dragen. Directeur Interventie & Onthaal, CP Jelke Meuleman, is verantwoordelijk voor het project en ziet heel wat voordelen in de integratie van bodycams tijdens het politiewerk.

“De camera’s kunnen de veiligheid van onze inspecteurs bevorderen én geweld verminderen. De beelden geven een objectieve weergave van de feiten en kunnen ook uitsluitsel geven bij klachten of discussies. De bodycam zal trouwens niet enkel worden ingezet bij geweldsincidenten, ook bij bijvoorbeeld de vaststelling van een verkeersongeval kan deze een meerwaarde zijn. Daarnaast is er ook nog het didactisch aspect. Zo kunnen de (volledig geanonimiseerde) beelden gebruikt worden voor opleidingen”. 

De-escalerend effect
Ervaring in andere politiezones wijst uit dat bodycams vaak een de-escalerend effect hebben, omdat burgers zich vaak rustiger gedragen nadat ze te horen krijgen dat ze gefilmd worden, waardoor er een vermindering is van het geweld van de burger naar politie toe en bijgevolg ook van de politie naar de burger toe. Het effect werkt dus in beide richtingen.

Testperiode van 3 weken
Verschillende politiezones in Vlaanderen maken al gebruik van bodycams en ook het korps van Geraardsbergen/Lierde zal nu een proefperiode van een 3-tal weken inlassen om alle praktische en operationele zaken (gebruiksvriendelijkheid, bevestigingsmethodes, hoe en wanneer inzetten,…) uit te testen.

Een tiental testpersonen krijgen een bodycam en zullen deze op verschillende momenten en shiften gebruiken op het grondgebied van Geraardsbergen. Er wordt niet constant gefilmd, alleen wanneer de inspecteur een knop induwt. In de mate van het mogelijke zal men steeds een waarschuwing geven wanneer men begint te filmen. Het is wel zo dat de politie-inspecteur altijd zelf beslist wanneer er gefilmd wordt” verduidelijkt commissaris Meuleman.

De testperiode loopt af op het einde van de maand augustus. Dan zal alles bekeken worden en zullen eventuele aanpassingen gebeuren. Tegen eind 2021 is het de bedoeling dat het gebruik van bodycams geïntegreerd wordt in de dagelijkse werking. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaf al toestemming voor het gebruik van de camera’s en burgemeester De Padt is zeer enthousiast dat inspecteurs binnenkort zullen rondlopen met de kleine camera op hun uniform.

“Beelden van bodycams kunnen de politiewerking in beeld brengen en bijvoorbeeld een antwoord bieden op al dan niet valse beschuldigingen. De camera is een soort derde man of vrouw die meekijkt. Ze hebben een ontradend effect en schrikken misdadigers af. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel van onze politiemensen” aldus burgemeester De Padt.