‘Huidige manier van afvalophalen werkt sluikstorten in de hand.’

‘Veel te kort door de bocht’, meent Stephan De Prez


Geraardsbergen. Sinds de invoering van de nieuwe manier van afvalophaling neemt het sluikstorten toe, meent Vooruit. ‘Eén op tien gezinnen heeft sinds de invoering van de diftarophaling nog nooit een bak met restafval buitengezet’, meent raadslid Bram De Geeter. ‘Het restafval moet dus elders terechtkomen.’  Volgens Vooruit ligt dat afval ergens in een berm of een gracht. ‘De socialisten hebben er altijd voor gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Het is bijzonder jammer dat we gelijk krijgen’, aldus De Geeter. Schepen van Duurzaamheid en Milieu Stephan De Prez meent van niet. ‘De referentieperiode om dat te bepalen is veel te kort. Bovendien kunnen we het sluikstorten niet afwentelen op diftar. Er zijn meerdere redenen waarom mensen sluikstorten.’

‘Tijdens mijn talrijke wandeltochten heb ik sinds de invoering van de nieuwe manier van afval ophalen het sluikstorten aanzienlijk zien toenemen’, zegt Bram De Geeter. ‘Vele burgers wezen me er ook op dat het probleem zichtbaar aan het toenemen is.’ Het sluikstorten is het gevolg van het duurder worden van de afvalophaling. ‘Bovendien is het opladen van krediet op een account te ingewikkeld.’ Volgens Vooruit telt Geraardsbergen heel wat inwoners met een kwetsbaar profiel waarvoor de huidige regeling te duur en te moeilijk is. ‘Het was een aangekondigde ramp.’

Ilva moet bijsturen
De cijfers die Ilva aanbiedt, geeft nu een eerste zicht op de grootte van het fiasco. ‘Eén op tien gezinnen (9,47%) heeft nog nooit een bak met restafval buitengezet’, zegt De Geeter. Dit is trouwens niet het enige probleem. ‘Zo blijkt dat bijna een kwart van de gezinnen (23,6%) de restafvalbak drie keer óf minder heeft buitengezet na twintig ophaalrondes. Ik weet dat er mensen zijn die heel bewust omgaan met afval en er dus weinig produceren, maar dat zal toch niet bij één op vier gezinnen het geval zijn!’ Volgens de socialisten is het duidelijk dat de nieuwe regeling zorgt voor heel wat sluikstorten.

‘We hebben al meermaals vastgesteld dat de intercommunale baas is over het stadsbestuur, terwijl het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn.’

Vooruit vraagt het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat Ilva zijn systeem bijstuurt. ‘Het is te duur en te ingewikkeld. Bovendien zijn die bakken niet geschikt voor rijhuizen’, vindt raadslid De Geeter. Vooruit twijfelt er sterk aan op het stadsbestuur in staat is om de afvalintercommunale tot de orde te roepen. ‘We hebben al meermaals vastgesteld dat de intercommunale baas is over het stadsbestuur, terwijl het eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn.’

‘Veel te kort door de bocht’
‘Dit is allemaal wel heel kort door de bocht’, meent Stephan De Prez, schepen van Duurzaamheid en Milieu. ‘Alles op sluikstort en zwerfvuil afschuiven, is niet correct. Een deel van die mensen kunnen alleenstaanden zijn die heel bewust sorteren, dan kan het best wel wat duren voor een container vol zit.’ Volgens schepen van Milieu ging het over de periode van april tot eind vorig jaar. ‘Velen hebben geprofiteerd om hun laatste gele zakken proppens vol te stoppen… Een volledig jaar is wellicht een betere referentieperiode.’

Volgens Stephan De Prez wachten we nog best een tijdje om de juiste conclusies te trekken. ‘De referentieperiode is tekort. Het nieuwe systeem om afval op te halen is te recent en kan niet worden vergeleken met de vorige periode die op een totaal andere leest was geschoeid.’ ‘Diftar zorgt voor data. Data vormen kennis en zullen ons toelaten om analyses te maken en bijsturingen te kunnen doorvoeren. Uit cijfers blijkt dat bij andere gemeenten die met diftar werken, ongeveer 10% van de gezinnen nog geen grijze container kregen aangeboden.’ Volgens schepen De Prez tonen de cijfers nu al ‘dat we een opmerkelijke daling in het kg restafval kunnen realiseren’.

‘Dat sluikstorten enkel en alleen een gevolg van Diftar is, is niet correct. We worden in de maatschappij met meerdere redenen geconfronteerd die tot sluikstorten kunnen aanzetten.’

Drankverpakking.
Of er meer wordt gesluikstort, weet Stephan De Prez niet, ‘maar we werken wel aan een project om sluikstorten effectiever aan te pakken’. ‘Dat sluikstorten enkel en alleen een gevolg van Diftar is, is niet correct. We worden in de maatschappij met meerdere redenen geconfronteerd die tot sluikstorten kunnen aanzetten. Trouwens, statiegeld op drankverpakkingen zou het sluikstorten al een grote halt kunnen toe roepen. Het grootste deel sluikstort bestaat vooral uit drankverpakkingen’, meent Stephan De Prez.

Julien Borremans