Minister Diependaele investeert in €100.000 in restauratie dak en gevels kasteel van Boelare

Brussel/Geraardsbergen. Minister Diependaele (N-VA) investeert in vier Oost-Vlaamse erfgoedparels. Eén daarvan is het kasteel van Boelare waar 100.000 euro wordt uitgetrokken voor de restauratie van het dak en de gevels.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor vier restauratieprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid kent voor deze projecten samen een premie van 365.121,30 euro toe. ‘Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden’, aldus minister Diependaele.

Restauratie dak en gevels van het kasteel
Het kasteel van Boelare staat momenteel leeg en wordt herbestemd tot ruimte voor socio-culturele activiteiten met een keuken voor de rusthuisgroep ‘Baronie van Boelare’ en een conciërgewoning. Er zijn restauratiewerken gepland aan het exterieur van de parkvleugel en het verbindingsvolume tussen park- en watervleugel. Het gaat om het herstel van gevels, daken en schrijnwerk en schilderwerken. Bij een vorige verbouwingsfase is het interieur zwaar beschadigd. De geplande werken zullen zorgen voor het onderhoud en herstel van het erfgoed. Voor de restauratiewerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Het kasteel heeft historische waarde als oorspronkelijk omgracht kasteel aan de oever van de Dender, dat de zetel van de baronie van Boelare herbergde. Oorspronkelijk werd het in renaissancestijl gebouwd, maar na een brand werd het aangepast in Lodewijk XV-stijl, om in de loop van de 19e eeuw verder aangepast te worden. De artistieke waarde ligt in de interieurdecoratie, die gekenmerkt wordt door 18e-eeuws stucwerk met rocaillemotieven, grisaille schilderijen met putti ’s in de deurstukken, monumentale marmeren schouwen in Lodewijk XV- en XVI-stijl en 18e-eeuws schrijnwerk.

Dit alles vormt een homogeen en waardevol geheel met de interessante gevelarchitectuur. In 1987 werd het kasteel beschermd als monument, het kasteeldomein werd tegelijkertijd beschermd als dorpsgezicht.

Ontslibben walgracht
In juni kondigde de minister een investering aan van 150.000 euro aan voor het ontslibben van de walgracht van het kasteel. Het slib wordt uit de walgracht verwijderd en afgevoerd. Na het verwijderen van het slib zal men een oeverbeschoeiing plaatsen.

Voor meer info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/8649

Julien Borremans

X