© Facebook / stad Zottegem

Zottegem: A. Gevaertlaan wordt heringericht, rotonde verdwijnt

Op maandag 10 oktober starten de werken voor de herinrichting van de Arthur Gevaertlaan, de druk bereden verbindingsweg tussen de N462 Buke en Bevegem, waar echter onveilige verkeerssituaties en weinig vlot verkeer ingevolge de aanwezigheid van de gekende kleine rotonde en de smalle doorgang onder de spoorwegbrug tot nu toe schering en inslag waren. Door een herinrichting van de straat wil het stadsbestuur aan deze verkeersproblemen een mouw passen, ten goede van alle weggebruikers maar in het bijzonder van fietsers en voetgangers.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een heraanleg van de A. Gevaertlaan maar om een herinrichting van het wegbeeld, met focus op veiligheid en structuur, door middel van zowel wegmarkeringen en verkeerborden als kleine infrastructurele maatregelen. Om de algemene snelheid te doen afnemen, zullen asverschuivingen en obstakels voorzien worden en om het fietsverkeer in veilige banen leiden, komen er fietssuggestiestroken die ook onder de spoorwegbrug zullen doorgetrokken worden.

Daarnaast zal de kleine rotonde ter hoogte van de kruising met de Deinsbekestraat en Bijlokestraat verdwijnen en vervangen worden door een gewoon kruispunt met voorrang van rechts (de haaientanden worden verwijderd op elke zijweg). Het kruispunt wordt bovendien verkleind door een afbakening van de denkbeeldige rand van de rijbaan en het plaatsen van obstakels. De zebrapaden blijven behouden maar een beetje verschoven. Verder worden er ook afgebakende parkeervakken en busvakken voorzien (bushaltes worden verplaatst). In de aanpalende Tramstatie wordt bovendien een woonerf gecreëerd, wat trager verkeer en veiligheid voor fietsers en voetgangers moet bevorderen.

Het aanbrengen van alle nodige wegmarkeringen is toegewezen aan de firma Trafiroad uit Lokeren tegen de kostprijs van 72.671,09 euro. De werken zullen ongeveer een week duren. Op de eerste twee dagen blijft doorgaand verkeer mogelijk. Vanaf woensdag 12 oktober zal dit niet meer het geval zijn en zal het verkeer moeten omrijden.