Eerstesteenlegging groot woon- en zorgproject in Scheldewindeke met minister Hilde Crevits

zelfstandig en aangepast wonen voor mensen met een beperking

In Scheldewindeke, deelgemeente van Oosterzele, zorgen Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek samen met Orthoagogisch Centrum De Beweging en de gemeente Oosterzele voor de bouw van 50 aangepaste appartementen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, motorische beperking of autisme. Een uniek, inclusief project want alle appartementen worden aangepast aan de toekomstige bewoners en het dagcentrum waar ze terecht kunnen voor begeleiding, dagbesteding en activiteiten wordt geïntegreerd in hetzelfde gebouw. Eveneens uniekomdat de appartementen betaalbaar zijn. Iets wat, gezien de doelgroep, evenzeer belangrijk is.SHM Denderstreek beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om oplossingen aan te reiken aangepast aan de noden m.b.t. wonen binnen haar werkingsgebied. De huisvestingsmaatschappij is ook voorstander van gemengde projecten waarin een mix aanwezig is van huren en kopen, gemeenschapsruimten, groene ruimte en gebouwen waarin ander sociale actoren hun activiteiten kunnen vestigen.
Het woon- en zorgproject “Groot Bewijk” wordt voor alle betrokkenen een win-winsituatie. Wanneer de zorg voor specifieke doelgroepen geïntegreerd wordt op de plaats waar ze wonen werkt dit drempelverlagend. SHM Denderstreek was daarom onmiddellijk bereid om op vraag van de gemeente Oosterzele dit project te bekijken met OC De Beweging. Het project past binnen de zorgfunctie die de gemeente Oosterzele als invulling heeft gegeven aan de site “Groot Bewijk”. Een nieuw woonzorgcentrum en assistentieflats werden er reeds verwezenlijkt.

 

Orthoagogisch Centrum (OC) De Beweging is een door het VAPH vergunde, zorgaanbieder die volwassenen met een beperking begeleiden bij wonen, werken en vrije tijd. Ze maken deel uit van de groep VZW Broeders van Liefde en hebben een uitgesproken expertise uitgebouwd in ondersteuning van personen met (neuro-) motorische beperking, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) of een autismespectrumstoornis. Momenteel beschikken ze over 2 vestingen, één in Oosterzele en één in Bottelare. Hun huidige gebouwen volstaan echter niet meer om optimale ondersteuning
te kunnen bieden. Door alles te centraliseren op één locatie zullen ze in de toekomst een gevarieerd aanbod kunnen realiseren op maat van de bewoners. Het dagcentrum van OC De Beweging zal zich op het gelijkvloers bevinden. Hier zullen ze overdag voor alle cliënten – zowel bewoners van de sociale appartementen als niet-bewoners – activiteiten op maat aanbieden. Er komt onder meer een gemeenschappelijke woonruimte waar bewoners terecht kunnen en waar ze de mogelijkheid hebben om samen te eten. Alle betrokkenen zijn uitermate trots dat ze dit unieke woon- en zorgproject kunnen realiseren en zo tegemoet kunnen komen aan de noden van een specifieke doelgroep.