Klacht verworpen, sloop van ‘Den Dok’ kan beginnen

Geraardsbergen. Het actiecomité ‘Den Dok Blijft’ legde bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een klacht neer tegen de omgevingsvergunning – afgeleverd door het stadsbestuur van Geraardsbergen – voor de herinrichting van de site ‘Den Bleek’. Het actiecomité streeft ernaar om het openluchtzwembad aan Den Bleek in zijn oude glorie te herstellen. De Raad verwerpt het verzoek tot vernietiging van de omgevingsvergunning. Daardoor kan het zwembad worden gesloopt.

Op 8 maart 2022 werd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Geraardsbergen een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de site ‘Den Bleek’ aangevraagd. In functie van een onthardingsproject wordt beoogd om verschillende verharde oppervlakken te supprimeren en om te zetten naar een landschapspark met verschillende groen- en waterelementen. Daarbij moeten de zwemkuip, het kinderbad en omliggende tegelzone, het voormalig kleedkamergebouw en de voormalige kiosk worden gesloopt. Daarnaast moeten de tennisvelden, de petanquevelden en de asfaltzone worden onthard.

Op 27 juni 2022 verleende het stadsbestuur een omgevingsvergunning onder voorwaarden. Tegen deze beslissing werd bestuurlijk beroep aangetekend. De provinciale omgevingsambtenaar adviseerde op 7 november 2022 om het beroep ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. Maar na hoorzitting verklaarde de provincie Oost-Vlaanderen het beroep als onontvankelijk.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen boog zich over de kwestie en verwierp een tijd gelden het verzoek van het actiecomité om de omgevingsvergunning te vernietigen. Daarmee kan de sloop van het openluchtzwembad Den Bleek beginnen en lijkt het debat afgelopen.

Julien Borremans