De boterhammentaks leidt tot heel wat verontwaardiging ook bij PVDA: “Geen boterhammentaks in onze scholen”

Pdva Ninove reageert op de verhoging van de tarieven voor toezicht in de stedelijke scholen die in de gemeenteraad werd goedgekeerd.

©Sophie Richez – PVDA Ninove Joachim De Maeseneer

Joachim De Maeseneer: “Tot ons groot ongenoegen vernamen we dat vorige maandag de verhoging van de tarieven voor het toezicht in de stedelijke scholen in de gemeenteraad doorgedrukt en goedgekeurd werd. Dit bovenop de verhoging van de busritten die eerder werd gestemd.
Volgens de bevoegde schepen Joost Arents drong een actualisering zich op om de onkosten beter te kunnen dekken.

De boterhammentaks, die deel uitmaakt van deze beslissing en terecht tot heel wat verontwaardiging leidt, is nochtans een strijdpunt voor verschillende partijen in de meerderheid.

Zo herhaalt Vooruit regelmatig dat ze vanaf 2024 elk kind in het basisonderwijs een gezonde en gratis maaltijd willen geven. Op 15 juni stond op hun Facebookpagina nog te lezen dat ze de boterhammentaks willen afschaffen, want “je kan niet leren op een lege maag”.
Ook Open VLD ijverde in het verleden reeds voor gratis warme maaltijden voor kinderen in nood.

Goedkope beloftes aan de ene kant, duurdere schoolrekeningen aan de andere kant, terwijl de stijgende kosten voor heel wat mensen nu al ondraaglijk zijn.

Op dit ogenblik reeds wordt meer dan 10% van de Ninoofse kinderen geboren in een kansarm gezin en zit 1 op 4 kinderen met honger op de schoolbanken.
Een heel recent onderzoek, dat peilde naar de ervaringen bij leerkrachten, stelt dat 37% van de leerkrachten vandaag meer kinderen met lege brooddozen ziet dan vijf jaar geleden. Bovendien geeft 52% aan dat er steeds vaker ongezonde dingen zoals chips, koude frieten of een stuk pizza in de dozen zitten.

“Waar er voor corona vooral kinderen uit minder gegoede gezinnen zonder lunch waren, zijn er nu meer kinderen uit de middenklasse die zonder gevulde brooddoos naar school komen. Kinderarmoede is soms heel moeilijk detecteerbaar, maar een ongezonde of lege brooddoos is voor ons wel een belangrijke indicator. En alle signalen wijzen erop dat ze alsmaar vaker voorkomen.”, besluit het artikel.

Met PVDA klaagden we deze wantoestanden reeds aan in 2019 bij de Verenigde Naties en vroegen we hen uitdrukkelijk tussenbeide te komen om de rechten van het kind te respecteren. Dit onder meer op basis van Grondwetsartikel 24 “Ieder heeft recht op onderwijs met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.”.

Om de kosten te drukken en een degelijke werking van de scholen te garanderen moeten de werkingsmiddelen voor onderwijs toenemen.
Verschillende van de meerderheidspartijen in onze stad zetelen ook in de meerderheid in het Vlaams Parlement.

Wanneer gaan zij hun partijgenoten eindelijk eens op hun verantwoordelijkheid wijzen?
Het is niet aan de Ninovieter om voor de rekening van hun wanbeleid op te draaien!”