david larmuseau, ocmw, voorzitter, ocmw-voorzitter, geraardsbergen, portret, portretfotografie, larmuseau, g'bergen, oost-vlaanderen, cd&v, ASZ, idegem

Primeur in Vlaanderen: Verplicht 1 dag gemeenschapsdienst voor leefloners in Geraardsbergen

Foto.DavidLarmuseau.jpg

16/11/2017 – OCMW Geraardsbergen laat weten dat het leefloners zal verplichten om 1 dag per week gemeenschapswerk te doen. Bijkomend personeel zal de honderd nieuwe stageplaatsen begeleiden.

Stage Artikel 60

“Het OCMW van Geraardsbergen zet al jaren in op activering”, legt  OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. “Vijftig leefloongerechtigde cli ënten werken voltijds via Artikel 60. Iedereen die kan werken, komt maandelijks naar de jobclub. Maar vaak is een voltijdse job niet onmiddellijk haalbaar wegens medische redenen, een onvoldoende kennis Nederlandse taal of een gebrek aan werkervaring. Zij worden via een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) op maat van de cli ënt begeleid naar een deeltijdse baan. Dat is vooreerst gedurende maximum zes maanden een Stage Artikel 60. Gedurende één en drie dagen per week wordt gewerkt aan de technische competenties en de arbeidsattitudes. De deelnemers krijgen per gewerkte dag een motivatiepremie van tien euro.    ‘Vanaf dit jaar worden ook anderstaligen ingeschakeld. Naast de lessen Nederlands bij Leerpunt en TISJ, leren zij ook op de werkvloer onze taal’, zegt David Larmuseau. ‘Die aanpak werkt, maar vergt grote inspanningen van de werkvloerbegeleiders. Zij zijn daartoe immers niet opgeleid en hebben vaak niet de tijd om het Nederlands te oefenen tijdens het werk.

Opleidingen Groep Intro en ESF

Het opleidingsaanbod wordt nog verder uitgebreid. Vandaag volgen negen cli ënten een intensieve opleiding bij Groep Intro. Het doel is dat zij na een opleiding van vijf maanden doorstromen naar Artikel 60 of reguliere arbeidsmarkt. En vanaf januari 2018 organiseert de sociale dienst van het OCMW met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een welzijnsgerichte activering. ‘Voor de zwakste doelgroep komt er een combinatie van een aanklampende en contextuele begeleiding met een activeringstraject op maat’, weet de OCMW-voorzitter. Tien cli ënten worden er gedurende twaalf maanden intensief opgevolgd.

100 stageplaatsen in Gemeenschapsdienst

Toch blijft er nog een restgroep voor wie een Stage Artikel 60 niet mogelijk is wegens psychische redenen, verslavingsproblematiek, dakloosheid, een te beperkte kennis van het Nederlands of een gebrek aan kinderopvang. In dat geval wordt in het GPMI een stappenplan opgemaakt om die obstakels weg te werken. ‘Ook die doelgroep gaat nu binnen de drie maanden aan het werk in een gemeenschapsdienst, en dat gedurende minstens één dag per week’, maakt Larmuseau zich sterk. ‘Het gaat over een betaalde job of onbetaald vrijwilligerswerk. Daarbij komen alleen activiteiten in aanmerking die vandaag nog niet worden uitgevoerd.

De zoektocht naar honderd stageplaatsen waar ook ondersteuning kan worden geboden, vergt  grote inspanningen van de sociale dienst. De hoeksteen is de ondersteuning van de werkplaatsen en werkplaatsbegeleiders waar de gemeenschapsdienst plaatsvindt. ‘Door de aanwerving van een bijkomende maatschappelijk werker en de aanstelling van een tweede Hoofdmaatschappelijk Werker krijgt de Sociale Dienst voldoende armslag die ambitie waar te maken’, maakt de OCMW-voorzitter zich sterk. Want een aanklampende aanpak is noodzakelijk om de werkgevers te overtuigen om een Gemeenschapsdienst in te richten. Onze belangrijkste troef is dat wij die mensen op de werkvloer ook kunnen begeleiden.

X