dav

Het schoonste museum van de regio: een verborgen parel

Zottegem heeft naast de griezelige crypte van Egmont, het ontoegankelijke stookketelmuseum, de prachtige ‘Egmontkamer’   en natuurlijk het internationaal gerenommeerde Archeologische Museum in Velzeke, ook een fantastisch museum dat het leven in Zottegem, doorheen de geschiedenis, gestalte geeft.

In Zottegem leeft de geschiedenis verder.

Iedereen kent er de bekende figuren zoals historicus en cultureel attach é Danny Lamarcq, lid van de cultuurraad en co-auteur van menig verhandeling, en wie kent niet de wetenschapper-historicus Olivier Van Rode van Cultuurwerking Zottegem, die met zijn kornuiten mee gestalte geeft aan de Egmontvieringen. Het blijkt onmogelijk om iedereen te vernoemen die de geschiedenis van de stad een warm hart toedraagt.

Toch is het ‘schoonste’ museum van de stad nauwelijks gekend.

Het ligt ietwat afgelegen, in een oude pastorie, bij de ingang van kasteel Breivelde. Op zich is die pastorie al een interessant gebouw, die toentertijd, als een bankkluis, zijn schatten bewaarde. Zottegem bewaart er nu zijn verleden achter de tralies.

Om meer te weten moet u het zeker eens bezoeken.

Het gebouw zit afgeladen vol. Slechts een deel van de collectie is zichtbaar voor het publiek. Met de komende initiatieven (waar u later meer zal over horen) barst deze tijdscapsule uit zijn voegen.

Een toeristische kans ligt voor het grijpen.

De logische volgende stap is het onderbrengen van de historische collectie in één gebouw dat vlot toegankelijk is voor alle bezoekers. Wie niet goed te been is kan er vandaag slechts een klein deel van de collectie bewonderen.

De toeristische waarde van het rijke culturele erfgoed in dit deel van de Vlaamse Ardennen krijgt een boost dankzij de Egmontvieringen,… maar de regio heeft nog m éér te bieden.

Via verschillende kamers kan u kennis maken met het leven in Zottegem doorheen de eeuwen. Dankzij de historische duiding komt u echt alles te weten over het leven in de Vlaamse Ardennen. Een fantastische conservator leidt u rond en vertelt over de boeiende Egmonststad en zijn omgeving.

Kasteel Breivelde, voor de restauratie. Merk de balustrades aan de zijkant,.. die werden afgebroken en hergebruikt vooraan het kasteel.

De handschoennijverheid van Sint-Maria-Oudenhove en omstreken.

sdr

En er valt nog meer te zien :

sdr
dav
sdr
sdr
sdr