GROEN HOREBEKE WIL VERANDERING IN DE KLEINSTE GEMEENTE VAN OOST-VLAANDEREN

GROEN Horebeke wil duidelijk gaan wegen op het beleid in Horebeke en gaat met een volledige lijst onder leiding van Petra De Sutter naar de kiezer.

Petra De Sutter zei o.m. het volgende in haar speech.

Petra: “Ik ben enorm fier dat we dit allemaal samen hebben mogen verwezenlijken het voorbije jaar en wil eerst en vooral Filip, Marijke, Michel, Meyke, Claire, Bram, Hugo en vele anderen bedanken.

Zoals Claire al vertelde, onze vele leden, vrijwilligers, bussers en enthousiaste volgers vormen het team dat Horebeke een ander gezicht wil geven.

Grote verandering komt inderdaad van kleine daden. Elk van ons kan het verschil maken. Niet voor niets is onze leuze “Het kan anders”.

Horebeke is de kleinste gemeente van het land. Maar wel een heel bijzondere. We hebben ook de langst zetelende burgemeester van het land, 53 jaar intussen… Om vele redenen zou je kunnen denken dat in Horebeke de tijd een beetje is blijven stilstaan.

Als we hier vandaag met zovelen samen zijn, is het omdat wij groenen Horebeke de 21ste eeuw binnen willen loodsen en van onze gemeente een moderne gemeente willen maken op vlak van bestuur, maar tegelijk met behoud en respect van het unieke karakter dat Horebeke heeft, als parel van onze Vlaamse Ardennen.

Wij willen dat in Horebeke de natuur maximaal beschermd wordt, dat alle burgers aanspraak kunnen maken op een eerlijk en transparant bestuur en dat onze gemeente veilig en aangenaam om wonen is, voor jong en oud. Ik kom hier zo meteen op terug, want we hebben wel wat idee ën.

 

Wij willen alternatieven voorstellen om van onze gemeente een menselijke, eerlijke en gezonde gemeente te maken!

Door onze acties en evenementen zorgen we voor een grote verandering in de hoofden en harten van de mensen.

Onze politiek is niet die van de vriendjespolitiek en het dienstbetoon, de oude politieke cultuur, maar van de uitgestoken hand voor iedereen.

Vrienden, 2018 is het jaar van de verkiezingen.   Wij willen daarom in het bijzonder focussen op 6 werven voor 6 jaar beleid, van 2018 tot 2024:

 

  1. We stellen voor om meer samen te werken met andere gemeenten op vlak van mobiliteit, cultuur, sport, bibliotheek, etc. Horebeke is te klein om dat allemaal zelf te organiseren, maar samenwerking is een evidentie in het bestuur van de 21e eeuw.

 

  1. We stellen voor dat het gemeentebestuur inspraak en transparantie verzekert. Dit betekent dat de agenda van de gemeenteraden wordt aangekondigd, dat de verslaggeving publiek gemaakt worden, en dat burgers de gemeenteraad kunnen bijwonen en ook actief kunnen deelnemen. Hiervoor willen we ook de nodige infrastructuur uitbouwen: het gemeentehuis moet een open, voldoende ruim toegankelijk huis worden waarin burgers zich kunnen informeren, onder andere via een infozuil.

 

  1. De recreatiezone achter gemeentehuis zou beter ingericht kunnen worden, zodat jong en oud er ook effectief hun weg naartoe vinden. Daarnaast pleiten we voor een georganiseerde speelpleinwerking in de gemeente.

 

  1. Horebeke is vandaag een groene parel in de Vlaamse Ardennen. Door een doordachte ruimtelijke ordening, het uitwerken en onderhouden van oude kerkwegeltjes, het aanmoedigen van de aanleg van hagen en bomen en het herstellen van ons cultuurpatrimonium (kapelletjes) kunnen we dit alleen maar versterken. We moeten onze oude charmes koesteren.

 

  1. Op financieel vlak geloven we dat het belastinggeld in Horebeke niet opgepot moet worden, maar gebruikt kan worden voor investeringen. De beste investeringen zijn volgens ons fietspaden en trage buurtwegen. Groen ijvert voor een verkeersveilig dorp waar alle weggebruikers zich veilig kunnen verplaatsen, zowel voor woon-werk-verkeer als voor vrijetijds-toerisme. Fietspaden langs de drukke verkeersaders zoals Heerweg, Dorpstraat en Broekestraat, zijn een topprioriteit.

 

  1. Tenslotte willen we actief samenwerken met sociale organisaties voor sociale huisvesting, sociale tewerkstelling, thuislozen, enz. Ook de lokale middenstand, de bed-and-breakfasts en de hardwerkende landbouwers verdienen onze aandacht.

Als ik jullie hier allemaal zo samen zie, word ik meteen hoopvol en heb ik h éél veel zin om dit jaar af te trappen.

 

Het wordt niet alleen een belangrijk jaar, het wordt ook een leuk jaar, waarin we elkaar vaak zullen tegenkomen, en vaak met elkaar op pad zullen gaan.

 

Dit is geen momentopname, maar het begin van een beweging, die zich overal in Vlaanderen verspreid. Het krioelt van positieve alternatieven en energie om het anders aan te pakken in de gemeente. En wij maken deel uit van deze beweging!

 

Tot slot vrienden, we steken de hand uit naar al diegenen die zich herkennen in ons project en samen met ons de uitdaging willen aangaan. Je hoeft geen lid van onze partij te zijn om onze visie te delen en samen met ons aan de slag te gaan. Ik zou zeggen: iedereen welkom!

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=RC450L4vRGw&t=24s