flyer Spelleke van Lierde 2019

’t SPELLEKE VAN LIERDE 2019 – FEEK NJOEWS –

't Speleke van Lierde 2019Feek njoews.

Wij hebben te doen met U. Waarmee geenszins een verboden liefdesrelatie gesuggereerd wordt. Neen, lieve poppentheateramateur/Lierdese eindejaarsconf érenceliefhebber, het feit dat U altijd en overal een willoos slachtoffer dreigt te worden van een maatschappelijke plaag die men gemeenlijk ‘feek njoews’ pleegt te noemen, baart ons zorgen.

De wethouder uit het Witte Huis in het Wilde Westen traceert fijntjes wereldwijd ‘feek njoews’. Op lokaal vlak haalt ’t spelleke van Lierde alles uit de kast om U te behoeden voor verder onheil.

Het was 420 miljoen jaar geleden — een vulkaanuitbarsting die de porfier- of kasseisteen-laag in Lessen genereerde — dat onze streek zó hard opgeschud werd. Door een verkiezingsuitslag dan nog wel. Verliezers én winnaars zijn nog steeds op hun adem getrapt door het opgewaaide stof dat zes jaar lang vergaard werd in de raadzaalzetels.

Hier en daar worden kleine naschokken geregistreerd.

Weet, dat in het kader van de bescherming van de priv ésfeer door de GDPR, uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn en U een recht op afbeelding werd toegekend. Misschien behoort U tot het selecte kringetje van geprivilegieerde geportretteerden in ’t spelleke van Lierde.

Komt dat zien en geniet van Uzelf en van ons, op onze 25 jaar zjubilee.

Tot dan. Groeten van,

Tieste, Fluite, Pelagie en zóóóveel anderen

Voorverkoop kaarten.

Zondag 13 januari 2019 van 10u00 tot 12u00 in de gemeentelijke feestzaal (zaaltje van M éke Mol), Dorpstraat 69 te Sint Maria Lierde.

Goed om weten is dat je vanaf nu voorafgaand aan de voorverkoop niet langer rijtje dient te schuiven in soms   kille weersomstandigheden. Met een nummer wacht je (on)geduldig je beurt af in ’t verwarmde zaaltje, al dan niet consumerend!

Een kaart kost € 10, een  onnozel detail dat Fluite en Tieste vergeten waren op de affiche te vermelden.  Als geld geen rol speelt … .

Speeldagen.

Vrijdag     8 februari 2019 om 20u00.

Zaterdag     9 februari 2019   om 20u00.

Zondag     10 februari 2019 om 18u00.

Maandag   11 februari 2019 om 20u00.

Dinsdag     12 februari 2019 om 20u00.

In de zaal van O.C. De Lier, Nieuwstraat 21 te 9570 Lierde.

flyer 'tspelleke van Lierde