10de DUOday koppelt record aantal Oost-Vlaamse bedrijven aan werkzoekenden met ondersteuningsnood

Duoday

Op donderdag 16 mei vindt voor de 10de keer DUOday plaats. Tijdens deze dag vormen personen met een ondersteuningsnood omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden een duo met een werknemer in een regulier bedrijf. Deze DUOdaybaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit. Werknemers en werkgevers maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met een ondersteuningsnood. De werkzoekenden krijgen de kans om hun talenten te tonen en kunnen het beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

Na 10 jaar is de impact van deze laagdrempelige werkbelevingsdag groter dan ooit. Wat in 2010 begon als een klein experiment, is vandaag een beproefde formule in binnen- en buitenland. In heel Vlaanderen zijn op 16 mei ruim 650 DUO’s aan het werk. DUOday is ondertussen ook doorgebroken in de rest van Europa. De provincie Oost-Vlaanderen telt ruim 150 werkzoekenden die aan de slag gaan in meer dan 100 verschillende bedrijven. Nooit eerder namen zo veel bedrijven deel in onze provincie.

Impact door ontmoeting

Wannes Marivoet, coördinator van DUOday, is enthousiast over deze editie: “De impact van DUOday ligt in de eerste plaats in het cre ëren van ontmoetingskansen voor zowel werkzoekenden, werkgevers en bemiddelaars.

Een belangrijke voorwaarde om de mindset van werkgevers te veranderen, is het leren kennen en ontdekken van deze mensen. Werkgevers maken niet alleen kennis met de — vaak verborgen — competenties  van de werkzoekenden, maar ook met de ondersteunings- en aanwervingsmogelijkheden.

Onze GTB-bemiddelaars grijpen deze dag dan ook aan om op een informele manier kennis te maken met bedrijven en met hun specifieke noden en verzuchtingen op het vlak van hun personeelsbeleid. De vele en directe contacten met bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken en werkvloeren laten de bemiddelaars toe om accurater in te spelen op de uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen.”

Arbeidskrapte

Wannes vervolgt: “Ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is de werkzaamheidsgraad van personen met een ondersteuningsnood nog steeds 30% lager dan het Vlaamse gemiddelde. Van de 20- tot 64-jarigen werkt in Vlaanderen 73% tegenover 43% van onze doelgroep. Het is juist in deze groep dat er nog onbenutte mogelijkheden liggen om de algemene werkzaamheidsgraad op te krikken.

Werkzoekenden met een ondersteuningsnood krijgen evenwel nog steeds niet dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Onbekend is nog te veel onbemind. We willen dan ook met DUOday vooral inzetten op de ontmoetingskansen. Voor veel bedrijven is deze werkbelevingsdag een opstap naar langere stages en zelfs tewerkstelling.”

Vlaming is fan

In een recent onderzoek bij 792 Vlamingen dat WHY5Research deed in opdracht van GTB blijkt dat 8 op de 10 respondenten respect en waardering hebben voor bedrijven en organisaties die actief inzetten op het verlenen van werk aan personen met een ondersteuningsnood. Ruim driekwart (76%) van de bevraagden stelt dat de bedrijven moeten inzien dat niet iedereen op dezelfde manier productief is. Ze moeten kijken naar iemands capaciteiten, niet naar iemands gebreken. Zo kunnen volgens hen mensen met een ondersteuningsnood w él aan de slag Uit onderzoek blijkt tevens dat bedrijven die hun sociale verantwoordelijkheid opnemen ook betere business resultaten laten optekenen.

Eveneens driekwart van de bevraagden is van mening dat werkzoekenden met een ondersteuningsnood ook dienen aangespoord te worden om aan het werk te gaan.

Een kleine 70% is zich bewust dat er mensen zijn die minder goed ‘mee kunnen’ in het normale arbeidscircuit. Voor hen moet de samenleving begrip opbrengen en zorgen voor positieve discriminatie of uitzonderingsmaatregelen. De Vlaming kiest er niet voor om uitkeringen te verminderen, maar kiest wel voor positieve stimulansen.

DUOday sensibiliseert

Bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken geven evenwel aan dat ze nog meer moeten en kunnen inzetten op vlak van tewerkstelling van de doelgroep. Ruim 8 op de 10 ondervraagden met een aanwervingsbevoegdheid erkennen dat ze daarin nog een weg af te leggen hebben.

Wannes Marivoet: ”Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers en HR-verantwoordelijken het potentieel van deze extra werknemerspool stilaan beginnen zien. 6 op de 10 gaat akkoord met de uitspraak ‘Er is werk genoeg voor iedereen. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking’.

4 op de 10 HR-verantwoordelijken geven evenwel aan dat er momenteel weinig aandacht wordt gegeven aan de integratie van mensen met arbeidsbeperkingen in hun bedrijf, maar is ervan overtuigd dat dit wel steeds hoger op de agenda komt te staan. Ze vragen passende maatregelen om hen daarin te ondersteunen.”

“We merken dat DUOday inderdaad deuren opent.”, vervolgt Wannes. “Eenmaal bedrijven hebben kennisgemaakt met deze mensen en de ondersteuningsmogelijkheden zetten ze sneller de stap naar samenwerking met onze dienstverlening.

Oost-Vlaamse bedrijven maakten de switch

Heel wat Oost-Vlaamse bedrijven namen de voorbije jaren deel aan DUOday en veranderden zo hun kijk op werken met mensen met een ondersteuningsnood. Een van hen is Stefaan Premereur, zaakvoerder van Beauprez Service Residenties te Geraardsbergen. Daar werken een 20-tal mensen, van wie 6 met een ondersteuningsnood. Stefaan getuigt: “DUOday is voor ons d é manier om nieuwe mensen aan te trekken. Velen begonnen hier tijdens DUOday en we boden hen nadien een langere stage aan.

Nu de werkloosheidsgraad aan het dalen is, gaan werkgevers meer en meer in een nieuwe poel moeten vissen. DUOday toont dat er nog veel werkzoekenden zijn waar we initieel geen rekening mee houden. Het zijn mensen die wel bereid zijn een langdurig engagement op te nemen binnen jouw onderneming. Bij Beauprez hebben we geen schrik meer om iemand met een ondersteuningsnood aan te nemen. Je kan het geen avontuur noemen, want je krijgt eerst uitgebreid de kans om elkaar te leren kennen via een langere stage.

Ik ben al een aantal keer zeer aangenaam verrast. Bijvoorbeeld door onze klusjesman. Hij is veel meer dan klusjesman alleen. Is bijvoorbeeld onze poetsvrouw ziek, dan valt hij evengoed voor haar in.

Ik ondervind dat mensen die via deze weg tot bij ons komen, in feite onze trouwste werknemers zijn. Ze hebben vaak al slechte ervaringen gehad met ander werk en voelen zich bij ons gewaardeerd. Zij gaan dan ook niet op zoek naar een job in een ander bedrijf.”

Bekijk hier het interview met Stefaan Premereur.