Geslaagde Kick-off meeting – Brakel onderneemt

Op dinsdag 24 september 2019 ging de kick-off meeting van de Brakelse Middenstand door in Brouwerij De Graal.
Deze Kick-off meeting werd ingeleid door de schepen van Lokale Economie, Peter Vanderstuyf. Die verwees naar het op stapel staande actieplan voor de Brakelse Middenstand, de stand van zaken van de uitbreiding van onze ambachtelijke zone en de herziening van het bijzonder plan van aanleg betreffende de zonevreemde bedrijven.
De voorzitter van de Middenstandsraad, Hans Van Den Daele, gaf wat meer uitleg over de werking van de middenstandsraad en verwees ook naar de komende acties in het kader van het nieuwe concept: “Brakel Onderneemt”.
Alvorens de receptie begon, gaf de algemeen directeur van de intercommunale Solva, Bart Wallays, uitleg bij een actieplan ten behoeve van de Brakelse middenstand.
Dit plan, dat zal worden opgesteld in samenwerking met het bestuur en de middenstand, zal, naast een studie van de bestaande handelsactiviteiten op Brakels grondgebied, tevens heel wat werk- en aandachtspunten bevatten die ons moeten toelaten om ons koopcentrum niet alleen te behouden maar op de koop toe uit te breiden.
Ten slotte is de basis voor een succesvolle gemeente een succesvol handelsbeleid.
De hoogst interessante avond werd op uitnodiging van de schepen afgesloten met een lekker biertje van Brouwerij De Graal!! Aldus Peter Vanderstuyf.

X