Melle , een diamant voor Pierre en Edith

60Jaar huwelijk Melle

Pierre Van Gele en Edith Van Parys vierde afgelopen weekend hun 60ste huwelijksverjaardag in de brouwerij Huyghe.

Pierre Van Gele en Edith Van Parys leerde elkaar kennen in caf é De Klokke in Sint- Martens-Latem. Het koppel trad in het huwelijk op 3 dec. 1959 te Sint- Martens-Latem en hebben zes kinderen, Marianne, Carine, Dirk, Guy, Annie en Luc. Ze zijn ook de grootouders van 11 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Pierre was werkzaam bij de Rijkswacht als brigadecommandant, zijn vrije tijd ging naar de sportvereniging en tuinieren.

Edith bleef huisvrouw en zorgde voor de kinderen, nu ook de kleinkinderen. Ze heeft ook nog 9 jaar de sporthal uitgebaat.

Ze zijn beiden lid van Okra, Pierre is ook nog lid van Sport en Nering.