N-VA start onderzoek naar mogelijk belangvermenging door Dirk Van der Maelen (sp.a) bij het toekennen van leeflonen.


Geraardsbergen. Dirk Van der Maelen (sp.a) zetelt in het bijzonder comit é voor de sociale dienst, dat o.a. beslist over het al dan niet toekennen van een leefloon. Anderzijds heeft Van der Maelen zich op de balie ingeschreven als advocaat en loopt hij stage. Hij is verbonden aan het advocatenbureau Van der Maelen in de Guilleminlaan, waar o.a. zijn dochter Anna Van der Maelen mee is verbonden. Anna Van der Maelen — advocaat en gespecialiseerd in o.a. vreemdelingenrecht — ondersteunt nieuwkomers bij hun aanvraag voor een leefloon. Is er hier sprake van belangenvermenging?  Terwijl Dirk Van der Maelen inzage heeft in de verschillende dossiers en mee mag beslissen, neemt Anne Van der Maelen de verdediging op. De familie Van der Maelen zit zowel aan de kant die geeft, als aan de kant die ontvangt. Volgens Dirk Van der Maelen (Sp.a) en David Larmuseau (CD&V) — voorzitter van het OCMW — is er geen vuiltje aan de lucht. Maar volgens Filip Schotte (N-VA) — ook lid van dit comit é — is de spoeling erg dun en bevindt Van der Maelen zich in een schemerzone. Filip Schotte laat de zaak grondig onderzoeken.

Belangenvermenging?
Dirk Van der Maelen (sp.a) zetelt voor zijn partij in het bijzonder comit é van de sociale dienst. Het bijzonder comit é is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comit é is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie en beslist o.a. of een leefloon al dan niet wordt toegekend.
Intussen heeft Dirk Van der Maelen zich opnieuw als advocaat aan de balie ingeschreven en is hij verbonden aan het advocatenbureau Van der Maelen, gelegen op de Guilleminlaan. Zijn dochter Anna Van der Maelen — eveneens advocaat — is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en behartigt de belangen van o.a. nieuwkomers die een leefloon aanvragen. Is hier sprake van belangenvermenging? De familie Van der Maelen zit zowel aan de kant die geeft als aan de kant die ontvangt. Bovendien is er heel gevoelige informatie in de sociale dossiers waar Dirk Van der Maelen toegang toe heeft, die het advocatenbureau ten gunste van een cli ënt zou kunnen gebruiken.

Geen vuiltje aan de lucht…
Volgens Dirk Van der Maelen (sp.a) is er geen vuiltje aan de lucht: ‘Van bij de start van de nieuwe legislatuur zijn er duidelijke afspraken gemaakt waar we ons aan houden. De sociale dienst moet mij verwittigen als een dossier door één van mijn kinderen wordt behandeld. Wanneer dit het geval is dan kan ik in aan de besluitvorming van het bijzonder comit é niet deelnemen en moet ik de zitting verlaten, wat me vorige week donderdag nog is overkomen.’

Intussen heeft Dirk Van der Maelen inzage in de dossiers. Bestaat de mogelijkheid niet dat de sp.a’er de gevoelige informatie aanwendt in het voordeel van de cli ënten van het advocatenbureau? ‘Er is een deontologie die ik tot in de puntjes naleef. Ik spreek met deze dossiers niet met mijn kinderen. Ik ben trouwens gebonden door een geheimhoudingsplicht’, verdedigt Dirk Van der Maelen zich.
Op de vraag of het niet deontologisch hygi ënischer zou zijn indien hij uit het comit é zou terugtreden om iedere vorm van twijfel de kop in te drukken, antwoordt Van der Maelen dat dit niet nodig is. ‘Er zijn nog OCMW-raadsleden in andere steden die in dezelfde situatie zitten dan ik. Het OCMW en de Orde van Advocaten kijken strikt toe.’

Niet bereikbaar voor commentaar.
Voorzitter David Larmuseau (CD&V) wijst erop dat Veerle Alaert — algemeen directeur van de stad Geraardsbergen — een onderzoek heeft gedaan naar de positie van Dirk Van der Maelen in het bijzonder comit é en dat er geen problemen zijn. ‘Zolang raadslid Van der Maelen zich aan de deontologie houdt, is er geen probleem’, bevestigt Larmuseau.
We vroegen aan Veerle Alaert welke criteria ze hanteert om tot dergelijk besluit te komen en of de provinciale toezichthoudende overheid werd geconsulteerd, maar de algemeen directeur van de stad was niet bereikbaar. Ook burgemeester Guido De Padt (Open Vld) hield zich afzijdig en was niet bereikbaar voor commentaar.

De N-VA start een onderzoek…
Filip Schotte (N-VA) — ook lid van het bijzonder comit é — zit duidelijk op een andere golflengte: ‘Ik heb met de positie van Dirk Van der Maelen een probleem. De spoeling is erg dun. De positie van raadslid Van der Maelen is niet helder. Hij bevindt zich in een schemerzone.’ Volgens Filip Schotte is er bij het personeel van het OCMW — die de dossiers voorbereidt en behandelt — een zekere argwaan vast te stellen. ‘Ze lopen op de toppen van hun tenen. Van der Maelen kan de verslagen van de sociale werksters op voorhand lezen, beschikt daardoor over cruciale informatie en is op de hoogte van het advies dat aan de raadsleden wordt voorgelegd. Dat klopt niet.’

Filip Schotte gaat voorzitter David Larmuseau vragen of er een procedure is om Dirk Van der Maelen binnen het bijzonder comit é te vervangen. ‘We zullen het onderzoek verder afwachten. Intussen zullen we zelf uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het is aangewezen om een onderzoek te starten naar de houdbaarheid van de positie van Dirk Van der Maelen in het bijzonder comit é.’ De N-VA zal ook onderzoeken of Dirk Van der Maelen als advocaat geen deontologische codes overtreedt.

Julien Borremans

X