De lockdown van de zorginstellingen wordt verlengd tot en met zondag 19 april.


Geraardsbergen. In een ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, die in werking traden om 14 maart, wordt beslist om de volledige afsluiting van de rusthuizen of de lockdown van de zorginstellingen te verlengen tot en met zondag 19 april.

Volgens Stefaan Premereur van Beauprez Sevice Residenties betekent dit dat de zorginstelling bijna hermetisch van de buitenwereld zijn afgesloten en enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Binnen de zorginstellingen wordt het interpersoonlijk verkeer sterk ingeperkt en wordt het personeel en de werking aan streng hygi ënische maatregelen onderworpen. Ook mantelzorgers zijn niet welkom. Goederen die door familie en vrienden aan de bewoners worden geleverd, worden eerst minstens 24 uren in afzondering geplaatst.

Julien Borremans