Politie legt een priv éfeestje stil en sluit een caf é.

Politie schreef reeds 7 pv's uit wegens inbreuken tegen de coronamaatregelen.


Geraardsbergen. Sinds het invoeren van de maatregelen voor het beteugelen van COVID-19, heeft de politie van Geraardsbergen/Lierde 7 processen-verbaal opgesteld. E én proces-verbaal werd uitgeschreven voor het sluiks openhouden van een caf é. De drankgelegenheid werd gesloten. De twee aanwezige klanten werden eveneens op de bon geslingerd. Vijf personen liepen tegen de politionele lamp wegens het organiseren van een priv éfeestje. Twee betrokkenen kregen een bekeuring wegens een inbreuken op het samenscholingsverbod. E én persoon kreeg een proces-verbaal wegens niet-essenti ële verplaatsingen.
Julien Borremans