@Stefaan Vercamer

Zottegemnaar Peter Vansintjan bedingt sociaal akkoord voor zorgsector

Als kabinetschef van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) leidde Zottegemnaar Peter Vansintjan de onderhandelingsvergaderingen voor het sociaal akkoord voor de federale zorgsector. Het ging bij deze onderhandelingen over de ziekenhuizen en thuisverpleging. De onderhandelingen op Vlaams niveau voor de woonzorgcentra starten vandaag. “Hopelijk wordt daar een gelijkaardig akkoord bereikt”, aldus Vansintjan.

Peter Vansintjan (CD&V) is tevens schepen van Sociale Zaken in Zottegem en toonde zich al vaker een voorvechter van een beter sociaal akkoord. Zo werd hij als fixer omschreven na het befaamde akkoord na het conflict tussen Lidl en de vakbonden, lees hierover meer via deze link. We lieten hem met NUUS ook al uitgebreid aan het woord: zie interview 1 en interview 2. En in Zottegem herinnert iedereen zich zonder twijfel hoe hij het been lange tijd stijf hield bij de onderhandelingen van zijn partij met N-VA.

“Het sociaal akkoord voor de federale zorgsector is tot stand gekomen na 4 onderhandelingsvergaderingen die ik als kabinetschef van de minister van Werk heb geleid”, legt Peter Vansintjan uit. “Het akkoord bevat 4 grote luiken:

  • Verhoging van de lonen door   100% implementatie van de nieuwe functieclassificatie. Dit betekent dat de lonen van alle personeelsleden uit de ziekenhuizen en thuisverpleging substantieel zullen verhogen met gemiddeld 6 á 8%. Hiervoor werd door de federale regering   jaarlijks 500 miljoen euro voorzien op structurele basis. Deze loonsverhoging zal worden toegekend vanaf 2021- 2022.
  • Kwalitatieve maatregelen. Er werd een kader uitgewerkt in het sociaal akkoord aangaande kwalitatieve maatregelen met name: verlof van drie weken aaneensluitend, stabielere uurroosters, meer individuele vorming, verbetering van deeltijdse contracten, maatregelen om   de combinatie   priv é- werk te verbeteren, einde loopbaanmaatregelen, bestrijding en voorkoming van stress en burn-out. Hiervoor voorziet de federale regering jaarlijks 100 miljoen.
  • Het voorzien van de nodige beschermingsmateriaal in geval van nieuwe uitbraak van pandemie en het voorzien in nodige scholing om zorgpersoneel in crisissituaties vlugger te kunnen inzetten in kritische afdelingen.
  • Meer personeel aan het bed. Via het zorgpersoneelfonds (jaarlijks 400 miljoen) wordt voorzien in 4.000 bijkomende personeelsleden (verpleegkundigen en verzorgende). Om deze vacatures te kunnen invullen zal jaarlijks 40 miljoen worden ingezet om bijkomend   personeel op te leiden in zorgberoepen.

“In totaal wordt dus 1 miljard structureel voorzien voor de ziekenhuissector en de thuisverpleging”, besluit Vansintjan. “Daarom mag dit akkoord als historisch worden beschouwd. Er wordt door dit akkoord een antwoord geboden op de gerechtvaardigde vraag naar verbetering van de lonen en arbeidsvoorwaarden. Iedereen achtte het onmogelijk om dergelijk akkoord op zo een korte tijdspanne te bereiken. Maar toch kreeg ik het voor elkaar door de neuzen van de sociale partners in dezelfde richting te krijgen. Uit de vele reacties die ik afgelopen uren al kreeg blijkt dat de mensen die werken in de sector ontzettend blij zijn en haast niet kunnen geloven dat een dergelijk geregend akkoord op die korte tijd werd gesloten.”

Lees meer

Vakbonden versus Lidl : Zottegemnaar Peter Vansintjan is zeer gewaardeerd als ontmijner van sociale conflicten

Na de commotie rond fietsonveiligheid: Een interview met de geviseerde mobiliteitsschepen. Wie is Peter Vansintjan?  

Politiek Zottegem : Schepen Vansintjan geeft uitleg bij zijn beleid, het verkeer en de woonuitbreiding

CD&V-schepen legt uit waarom hij niet tekent: “Nu tekenen is een blanco cheque uitschrijven en overhandigen aan N-VA”