Martine Duwyn: ‘ILvA kiest inderdaad voor mensen en niet voor het geld.’


Geraardsbergen. Luc Swartebroekx van Weerbaar Geraardsbergen schreef een open brief naar ILvA en het stadsbestuur, waarin hij een oproep doet om in dialoog te treden met de burgers om samen op zoek te gaan naar ‘een billijke, doenbare en klantvriendelijke oplossing’. Schepen Duurzaam beleid, Milieu, Dierenwelzijn en Burgerzaken Martine Duwyn (Open Vld) schreef een brief waarin ze ‘de transparantie’ van het systeem toelicht en onderstreept dat er heel wat ‘sociale correcties’ zijn opgenomen. We drukken haar brief integraal af.

“Lokaal bestuur Geraardsbergen” is onderdeel van Intercommunale Land Van Aalst (ILVA), een samenwerkingsverband van 15 steden en gemeenten (voornamelijk uit de Denderstreek). De beslissing om over te stappen naar gewicht gebonden afvalophaling met containers is gezamenlijk genomen door alle partners van deze organisatie en wordt bovendien financieel ondersteund door de Vlaamse overheid.

Kostprijs
Op 8 oktober 2019 is deze principi ële omschakeling door de Geraardsbergse gemeenteraad goedgekeurd. Op 15 december 2020 werd door de gemeenteraad het retributiereglement aangepast, zodat de echte uitrol kan gebeuren vanaf 5 april 2021. Centraal in deze beslissing staat dat de grotere vervuilers meer moeten betalen dan de kleinere vervuilers. Gewogen diftar is daartoe een eerlijk en transparant systeem, aangezien de inwoner betaalt per kilogram afval die hij aanbiedt, in tegenstelling tot de gele zak, waar per volume wordt aangerekend, ongeacht het gewicht van de zak.

Door geconfronteerd te worden met de kostprijs van de ophalingen via de afvalrekening zal de burger geresponsabiliseerd worden en zal dit leiden tot beter sorteergedrag met vermindering van de (rest)afvalberg tot gevolg. In een volgende brief zal er aan de burgers worden gevraagd om voorafgaand 35 euro te storten op de afvalrekening bij ILVA.

Er is niet geopteerd voor post-facturatie, omdat men via het systeem van de afvalrekening te allen tijde de verwerking kan opvolgen en tijdig het gedrag bijsturen. Het bedrag van €35 betreft een betaalvoorstel. Het kan ook gerust minder of zelfs meer zijn, dit binnen de financi ële mogelijkheden en te verwachten verbruik.

Sociale correctie
In deze brief van ILvA worden ook de jaarlijkse sociale correcties toegelicht, die in Geraardsbergen actief zullen zijn. Gezinnen met kinderen jonger dan 2 jaar krijgen van het lokaal bestuur Geraardsbergen automatisch een steun van €25 per kind op hun afvalrekening.

Een erkende kinderopvang ontvangt automatisch €25 per bezette kinderopvangplaats. Personen met chronische incontinentieproblemen of andere aandoeningen met overmatig afvalverbruik zullen worden ondersteund met €75. Mensen met een leefloon, zorgbudget voor ouderen, inkomensgarantie voor ouderen en inkomen vervangende en integratie tegemoetkoming, krijgen van het lokaal bestuur Geraardsbergen een financi ële steun van €10 op hun afvalrekening, die automatisch wordt toegekend.

In de brief wordt er aan personen met een laag inkomen aangeraden om op wekelijkse/maandelijkse basis een klein bedrag over te maken op de afvalrekening, zodoende de afvalophaling te kunnen blijven garanderen.
De financi ële transacties voor afvalophaling kunnen en mogen dus ook anders. Concluderend kan er worden gesteld dat ILvA en het lokaal bestuur Geraardsbergen voor de milieubewuste medemens kiezen. Door over te schakelen naar gewogen Diftar krijgen we een eerlijkere verdeling van de rekening door de vervuiler te laten betalen.

Schepen Duurzaam beleid, Milieu, Dierenwelzijn en Burgerzaken
Martine Duwyn

Meer info over diftar vindt u trouwens op de website van www.ILVA.be/gewogendiftar.be