Stefaan Premereur (Beauprez) legt klacht wegens laster en eerroof neer tegen Luc van ‘Weerbaar Geraardsbergen’


Stefaan en Luc


Grimminge/Geraardsbergen. Stefaan Premereur — verantwoordelijke van de Beauprezgroup — heeft in de loop van donderdag 15 april een klacht wegens laster en eerroof neergelegd tegen de beheerder van twee Facebookaccounts: ‘Weerbaar Geraardsbergen’ en ‘Luc in Geraardsbergen’. ‘De laster tegen mezelf en het bedrijf Beauprez nam de laatste weken toe’, laat Stefaan Premereur weten. Voor de volledigheid willen we hier aan toevoegen dat Stefaan Premereur de naam van Luc Swartebroeckx in zijn reactie aan de redactie niet heeft vermeld, maar uit het relaas was het niet bepaald moeilijk om te achterhalen over wie het ging. We vroegen Luc Swartebroeckx dan ook om een reactie.

Laster en eerroof
Stefaan Premereur — verantwoordelijke van de Beauprezgroep — heeft in de loop van donderdag 15 april een klacht neergelegd tegen de beheerder van twee Facebookaccounts: ‘Weerbaar Geraardsbergen’ en ‘Luc in Geraardsbergen’. ‘Ik heb een klacht bij de politie neergelegd wegens laster en eerroof tegen mij als persoon, alsook tegen het bedrijf Beauprez’, laat Stefaan Premereur aan de redactie van Nuus weten.

‘De uitlatingen die de laatste maanden op de verschillende Facebookaccounts worden gepubliceerd, zijn niet alleen heel kwetsend voor mezelf en mijn familie, maar treffen ook onze bewoners en medewerkers diep in het hart. De beheerder van de Facebookaccounts heeft mezelf, Beauprez en het project buurthuis te Schendelbeke in verschillende artikels geviseerd. De frequentie van de laster neemt de laatste weken toe. Ik voelde mij dan ook genoodzaakt om stappen te ondernemen’, deelt Stefaan Premereur telefonisch mee.

De uitbater van de Beauprezgroep heeft het raden naar de motieven: ‘We hebben de persoon in kwestie niets in de weg gelegd. Ik vraag me dan ook af waar hij dan ook het genoegen vandaan haalt om de spot met ons te drijven.’ Stefaan Premereur vermoedt dat de man in kwestie nooit in Beauprez is geweest. ‘Weet die man waarover hij schrijft? Ik roep de lezers van de twee Facebookaccounts op om de sereniteit te laten terugkeren en de verschillende betrokken partijen op een serene wijze aan de toekomst van de bewoners en de Beauprezgroep te laten werken.’

Luc Swartebroeckx reageert
De man tegen wie Stefaan Premereur klacht heeft neergelegd, is Luc Swartebroeckx, de beheerder van ‘Luc in Geraardsbergen’ en ‘Weerbaar Geraardsbergen’ op Facebook. We vroegen hem om een reactie. ‘Geen enkel van mijn berichten hebben inderdaad betrekking tot de grond van de zaak, noch op één of ander lopend gerechtelijk onderzoek, maar gaan enkel en alleen over de gevolgen van de sluiting van de assistentiewoningen en de lokale politiek’, laat Luc Swartebroeckx optekenen.

‘Bovendien worden de feiten die ik aanhaal, zoals steeds gestaafd door offici ële en openbare documenten.  Het feit dat de pers nog voor mijzelf op de hoogte werd gebracht van de klacht en zelfs de klacht in se nog voor mij integraal kon inkijken, wat juridisch sowieso al betwistbaar is en mijn rechten van verdediging en verweer sowieso al schenden, sterkt mijn vermoeden dat het vooral gericht is om mij te intimideren of te beschadigen.’

Voor de volledigheid willen we hier aan toevoegen dat Stefaan Premereur de naam van Luc Swartebroeckx in zijn reactie aan de redactie niet heeft vermeld, maar uit het relaas was het niet bepaald moeilijk om te achterhalen over wie het ging. We hebben de klacht van Stefaan Premereur niet kunnen inkijken, maar werden op de hoogte gebracht van het manoeuvre. In een telefonisch onderhoud gaf de verantwoordelijke van Beauprez de nodige inlichtingen, nadat hij de klacht had ingediend.

Julien Borremans