Aanvraag omgevingsvergunning supermarkt en fastfoodresto Astridlaan getorpedeerd in eerste aanleg

Groen: ‘De verkeersintensiteit zal evolueren van problematisch naar catastrofaal.’

Geraardsbergen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt en een fastfoodrestaurant, langsheen de Astridlaan ter hoogte van de verkeerslichten aan het kruispunt de Zonnebloemstraat en de Astridlaan, werd geweigerd in eerste aanleg. Groen sluit zich aan bij de motivering tot weigering. Er zijn reeds te veel supermarkten en de verkeersintensiteit zal evolueren van problematisch naar catastrofaal.

Patrick Franceus (Groen)

Er is nog een mogelijkheid om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen. Groen Geraardsbergen hoopt, mocht dit het geval zijn, dat ook in beroep de aanvraag geweigerd wordt. Hiervoor zijn verschillende redenen. Vooreerst is er volgens Groen het mobiliteitsprobleem. ‘De Astridlaan is nu al een verkeersinfarct nabij. De vestiging van een supermarkt en een fastfoodrestaurant waar de uitgang voorzien wordt voorbij de verkeerslichten, richting Gent zal aanleiding geven tot heel wat verkeersconflicten. De filevorming die zich regelmatig voordoet, garandeert geenszins dat voertuigen op een veilige manier de parking van de supermarkt zullen kunnen verlaten’, aldus Patrick Franceus van Groen.

Van problematisch naar catastrofaal
‘Langsheen de Astridlaan zijn er geen voetpaden voorzien en de fietspaden kunnen absoluut niet veilig genoemd worden. Ze zijn te smal en van de rijweg niet afgescheiden. Stappers en trappers stellen zich dan ook bloot aan veiligheidsrisico’s. De huidige verkeersintensiteit zal bij de komst van een bijkomende supermark en een fastfoodrestaurant evolueren van problematisch naar catastrofaal.’

Meer dan twee derde   van het project situeert zich voorbij het kruispunt van de Astridlaan met Zonnebloemstraat. ‘Dit druist volledig in tegen de optie die genomen werd in de nota “afbakening van het kleinstedelijk gebied” om geen handelsactiviteiten meer toe te laten die zich situeren buiten de zone “Geuzenhoek” en kruispunt van de Astridlaan met de Zonnebloemstraat. Deze visie sluit aan bij de houding die UNIZO aanneemt. Er moet een detailhandelsplan komen die de kern van een stad/gemeente versterkt en de winkeloppervlakte in de rand beperkt of zelfs afbouwt.’

Te veel supermarkten
Tenslotte stellen vakbonden en ondernemingsorganisatie UNIZO dat er reeds te veel supermarkten zijn. Het argument dat er jobs gecreëerd worden houdt geen steek, omdat men rekening houdt met jobs die elders wegvallen.

Groen Geraardsbergen hoopt dat de stad zich aan zijn huidig standpunt houdt om dit project niet toe te laten. We moeten elders vaststellen dat gemeenten zich niet wagen aan een juridische strijd. Groen is dan ook benieuwd of, dat in geval van beroep, de stad dezelfde houding zal blijven aannemen.

Julien Borremans