McDonald’s wil nieuwe vestiging in Zottegem

Fastfoodketen McDonald’s heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor een nieuwe vestiging in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem. Op de hoek van Veldweg met de Europaweg waar nu carwash Sirocco is gevestigd. Ook twee achterliggende huizen zijn opgenomen in de vergunningsaanvraag.

Het zou gaan om een restaurant en een drive-through. Over de termijn is voorlopig niets bekend. In het Nieuwsblad, zie link, laat schepen Evert De Smet (N-VA) weten dat de bouwwerken ten vroegste in het voorjaar van 2024 zouden kunnen starten. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning werd de eerste stap alvast gezet. De buurtbewoners werden er met een aangetekend schrijven over ingelicht. Het openbaar onderzoek van het project start om 7 augustus. Vanaf dan en tot en met 5 september kan iedereen de plannen gaan inkijken op de dienst Omgeving van de stad Zottegem en eventueel bezwaar indienen voor het einde van het openbaar onderzoek (5 september) bij het college van Burgemeester en Schepenen , via het publiek loket van het omgevingsloket of via stedenbouw@zottegem.be met de vermelding: bezwaarschrift OMV_2023045251.

Volgens onze informatie ziet McDonald’s Zottegem niet als alternatieve locatie voor Geraardsbergen waarvoor het eerder een vergunningsaanvraag indiende. Lees hierover meer via deze links: