Project supermarkt en fastfoodresto Astridlaan onder druk en in alle stilte afgevoerd

Geraardsbergen. De omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt, een fastfoodrestaurant en petanquebanen aan het kruispunt van de Astridlaan met de zonnebloemstraat is ingetrokken. Dinsdag 4 oktober werd het project in alle stilte van het omgevingsloket gehaald. Het project kreeg vernietigende adviezen van o.a. het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). Het Agentschap omschreef het project als ‘onuitvoerbaar’. In een mail laat Maarten Brantegem van Ablimmo BV weten een nieuwe, herwerkte aanvraag in te dienen.

Dinsdag 3 oktober werd de omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt, een fastfoodrestaurant en petanquebanen aan het kruispunt van de Astridlaan met de zonnebloemstraat in alle stilte ingetrokken. Een aantal betrokkenen werd door een administratief medewerker van de stad Geraardsbergen op de hoogte gebracht. Ook bij de stad Geraardsbergen was de verrassing schijnbaar groot, want de GECORO zou eind oktober vergaderen om een advies over dit project te verstrekken.

Op een mail van de redactie van Nuus, antwoordde Maarten Brantegem van Ablimmo BV: ‘Op 6/9/23 hadden wij een overleg met de Openbaar Ambtenaar en de schepen van Ruimtelijke Ordening. Daar is toen besloten dat wij de aanvraag (…) gingen intrekken.’ Intussen wordt er aan een nieuwe aanvraag gewerkt: ‘Wel zijn wij bezig met de voorbereiding voor het indienen van een nieuwe aanvraag op basis van de input die we gekregen hebben tijdens ons overleg op 6/9/23.’

Toch ging het openbaar onderzoek op 7 september van start en werd het project pas op 3 oktober van het omgevingsloket gehaald, drie dagen voor het einde van het openbaar onderzoek.  We vroegen aan Rurik Van Landuyt – schepen van Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw – om uitleg, maar kregen geen reactie.

‘Onuitvoerbaar’
Het AWV wees erop dat ‘de doelstellingen en zorgplichten inzake verkeersveiligheid en inzake een vlotte verkeersdoorstroming’ geschonden werden en dat het ‘de aanvraag in voorziene vorm niet zal toestaan’. Het AWV maakte gewag van een ‘bevoegdheidsoverschrijding’: ‘De vergunningverlenende overheid kan bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning niet bepalen hoe de openbare weg zal moeten worden aangelegd.’ ‘Elk normaal en zorgvuldige vergunningverlenende overheid zal een project met een dergelijke ontsluiting niet vergunnen’, besloot het AWV.

Bovendien dreigde de bouw van de grootschalige constructie de geplande, aanpalende KMO-zone te hypothekeren omdat ter hoogte van het kruispunt met de Zonnebloemstraat en de Astridlaan een ontsluitingsweg wordt voorzien. Er wordt een vierde tak aan het kruispunt aangelegd om de toekomstige KMO-zone te ontsluiten. Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken wees op de onmogelijkheid van de situatie: ‘De locatie van een supermarkt met extra functies (petanque, drive through) op deze locatie maakt een veilige afwikkeling van het verkeer in de onmiddellijke omgeving van een belangrijk kruispunt quasi onmogelijk.’

Julien Borremans

Lees ook:

‘Het zou van ‘onzorgvuldig en onredelijk bestuur’ getuigen toch een omgevingsvergunning af te leveren.’