Beiaard-verkiezingsinterviews: Sandra De Roeck

Beiaard-verkiezingsinterviews. Maak kennis met Sandra De Roeck, plaats 2 sp.a/Voor Zottegem

Wat wil je in Zottegem behouden?

De sfeer…de mensen. Ik heb ooit aan mijn echtgenoot na onze studententijd het veto gesteld: ‘óf een ander lief zoeken óf in Zottegem komen wonen? Hij heeft er nog geen minuut spijt van gehad…’. Ik woon en werk ongelooflijk graag in Zottegem. Het ene moment open je je achterdeur voor een prachtige wandeling in onze groene Vlaamse Ardennen en het volgende moment sta je met een pintje in de hand alweer op een festiviteit in Zottegem. Want je kan niet ontkennen  dat er hier altijd wel iet te doen is in Zottegem. Zottegem leeft! Wie anders beweert daag ik uit om een weekje met mij op stap te gaan.

We hebben de laatste jaren sterk ingezet op samenwerkingen zowel binnen de stadsdiensten maar ook er buiten. Onze culturele deur staat wagenwijd open voor elke burger en voor goeie ideetjes en dat is zichtbaar in het straatbeeld. We hebben een geweldig rijk verenigingsleven. Ons cc Zoetegem kreeg het laatste seizoen 12.000 bezoekers over de vloer en verkocht 14x uit. Al die inspanningen werpen hun culturele vruchten af…dat moeten we koesteren, verder uitbouwen en nog versterken.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

In een samenleving waar de communicatiemogelijkheden legio zijn, stel ik vast dat er minder dan ooit nog een écht klapke gedaan wordt. Nochtans is de vereenzaming in onze samenleving groter dan ooit. We moeten mensen uit hun zetel halen en van achter hun PC sleuren.  Een pintje of een duddelke drinken en terug tijd maken om écht naar elkaar te luisteren en met elkaar te klappen! We zetten alles op alles om iedereen mee te krijgen. Want waarom bouwen we zoveel muren en zo weinig bruggen?

Meer bruggen bouwen betekent meer inzetten op groene (leef)tijdloze ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Meer projecten zoals het Beislovenpark (achterkant Egmont park) waar we mensen terug kunnen verbinden en waar we investeren in duurzame ontmoetingsruimte waar we van elkaar leren hoe respect voor mens én natuur ons allen kan verrijken. Dat kunnen zowel kleine als grotere buurtprojecten zijn. Bij elke renovatie van een dorpskern/speelplein/school denken we na over een duurzame inrichting die toegespitst is op alle leeftijden in overleg met de buurt (zoals Beisloven). En een volgende uitdaging bestaat er in om na te gaan hoe we al die plekken op een veilige manier kunnen verbinden voor onze zwakke weggebruikers. Trage wegen kunnen daarin een rode draad vormen.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Oeie…2 maar? Ik wil nog zoveel doen voor Zottegem.

Maar goed als ik dan toch moet kiezen wil ik eerst en vooral verder werk maken van het project ACCU, de site waar de ACademie voor Muziek, Woord en Dans én het CUltuurcentrum komt. Want een dergelijk rijk cultureel leven verdient een degelijke behuizing.  De site Sanitary wordt een groene cultuuroase waar beide kunstacademies, het ccZoetegem en het Administratief Centrum op veilige voetafstand van elkaar liggen op een worp van het centrum en het station.

Verder maken we bij nieuwbouw werk van duurzame laagenergie gebouwen en innovatieve energietechnieken zoals bij ACCU en het oude schoolgebouw te Beisloven (‘practice what you preach’). Bij renovatie van gebouwen zetten we in eerste instantie in op datgene wat de grootste CO2 reductie tot gevolg heeft (isolatie). In onze stad en deelgemeenten staan te veel gebouwen leeg of worden ze slechts tijdens bepaalde uren gebruikt (leegstaande handelspanden, scholen, stedelijk patrimonium, kerken,…). Deze onderbenutte ruimtes en infrastructuren delen met verenigingen/burgers/organisaties biedt heel wat mogelijkheden om meer duurzaam en efficient om te gaan met onze beperkte ruimte. We faciliteren als lokale overheid het slim delen van ruimte en gaan op zoek naar duurzame samenwerkingen.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

Ik kan ook heel kort zijn 😊…op een dansvloer óf tussen ’t groen!

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Andere verkiezingsinterviews lezen? Klik op link hieronder

Beiaardverkiezingsinterviews

X