Rebus pleit voor een openluchtsporthal.Geraardsbergen. Armand Matthijs van Rebus pleit voor een openluchtsporthal. ‘Iedereen kan in zijn omgeving mogelijkheden en kansen vinden voor veilige zogenaamd trage verplaatsingen, sociale contacten, natuur- en cultuurbeleving, klimaatzorg, sociaaleconomische projecten.’ Armand Matthijs heeft een heus plan klaar. We geven hier een bondige samenvatting.

Volgens Armand Matthijs zijn er negen elementen die voor grote openluchtsporthal pleiten:

1.Vrije voetpaden in alle woonstraten en verkavelingen
Erkennen van veilig stappen als een basisrecht in je woonomgeving.

2. Toegankelijke woonomgeving en gebouwen voor mensen die moeilijker te been zijn. Daarvoor toepassing van de wet bij bouwen en verbouwen en erkennen van niet toegankelijkheid als discriminatie.

3. Goed begaanbare Buurtwegen tussen dorpscentra en rond alle dorpen en naar belangrijke plaatsen en omliggende dorpen(*);

4. Vrij liggende fietspaden tussen de dorpen en verbindingen naar noord-zuidverbinding Ophasselt-Viane, Dender, stations(ook Overboelare!) , de stadsring en aangrenzende dorpen-steden (*);

5.Gezonde beweging in de Dendervallei: Veilige, afzonderlijke verplaatsingsmogelijkheden te voet, met de fiets, met de boot, met openbaar vervoer tussen Overboelare en Zandbergen met de verschillende aanwezige mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving;

6.Fietsstraten (30km/uur) in stadscentrum en alle dorpscentra en schoolstraten bij de scholen in stadscentrum (Papiermolenstraat, Wegvoeringstraat, Vredestraat, Buizemontstraat) (*)

7.Grotere en kleinere sport- en speelterreinen in alle dorpen(*);

8. Een duidelijk en kordaat systeem (meldpunt en handhaving) van de voortdurende veilige en onbelemmerde toegang en doorgang naar en op voetpaden, voetwegen, fietspaden, speelterreinen.

9. Een gedrukte of digitale kaart (wegenregister alle gemeentewegen) voor iedereen.

Deze openluchtsporthal begint aan je voordeur en kan bijna volledig gerealiseerd worden op bestaande (kleine) openbare wegen en openbare domeinen.