Burgemeester De Padt niet opgezet met eenzijdig Brakels initiatief om horeca vroegtijdig te sluiten


Oost-Vlaanderen/Geraardsbergen/Brakel. Naar aanleiding van de coronapandemie, vernam Burgemeester De Padt (Open Vld) via de pers de beslissing van collega-burgemeester uit Brakel om op zijn grondgebied   de herbergen om 22.00 uur en de restaurants om 23.00 uur te sluiten. Guido De Padt: ‘Ik betwist uiteraard niet de autonomie van mijn collega om op dit vlak maatregelen te treffen, maar de vrees leeft dat nogal wat Brakelaars zouden   kunnen afzakken naar Geraardsbergen.’

Volgens Burgemeester De Padt kan dat uiteraard niet de bedoeling zijn, omdat het besmettingsgevaar daardoor kan verhogen in Geraardsbergen (en andere aanpalende gemeenten). ‘Collateral damage moet dus vermeden worden. Onze politie gaat alleszins de verkeersacties in die zin aanpassen en zal zich   richten op het inkomend verkeer vanuit Brakel. Zoals dat ook met andere thematieken het geval is, moet er toch eens dringend over nagedacht worden of één en ander niet beter regionaal/provinciaal/federaal kan aangepakt worden.’
Guido De Padt zal de provinciegouverneur vragen om naar een oplossing te zoeken: ‘Ik vraag dan ook aan de provinciegouverneur om een initiatief te nemen en samen met de Oost-Vlaamse burgemeesters naar een oplossing te zoeken.’
Julien Borremans