Klimaat in de Vlaamse Ardennen: boeren zijn al volop bezig met het verzamelen van hooi en stro

Hooggelegen akker in Sint-Maria-Oudenhove, langs de Marebeek. Het hoogste punt van het dorp ligt op 102 meter boven de zeespiegel. In het dal ligt Nederbrakel waar de middelloop van de Zwalm begint. (foto’s : SjK)

De hooimaand is nog maar pas begonnen en de boeren zijn al volop bezig met het verzamelen van balen stro. Ken jij nog het verschil tussen hooi en stro?

De maand juli is de hooimaand.

Die benaming ‘juli’ komt Julius Caesar, wat voor het eerst zou zijn geschreven rond 1050 maar we gebruiken sinds mensenheugenis de naam ‘hooimaand’, wat in het Oudnederlands werd geschreven als ‘haymanoth’ en sinds het Middelnederlands als ‘hoiemaent’. (bron : wikipedia)

Dit jaar zijn de boeren extra vroeg bezig.

De gigantische balen stro op de foto zijn breder dan een landbouwvoertuig. Met een vorklift worden ze op een kar getild. Het is zwaar en stoffig werk dat nog slechts weinig boerenzonen willen doen.

Wat is het verschil tussen hooi en stro?

Hooi is gedroogd gras. Het dient als veevoeder, maar kan ook dienen om konijnen een mals bed te geven of om het kippenhok enigszins proper te houden want die dinosauri ërs schijten echt overal. Zowel de uitwerpselen, de urine als het ei komen langs dezelfde weg naar buiten, de ‘cloaca‘. Denk daar nog eens aan wanneer je een eitje breekt, maar laat het je vooral niet weerhouden.

Op deze afbeeldingen zie je balen stro.  

Update – Lezer Lutgart B. verduidelijkt :  zowel hooi als stro worden in kleine & grote rechthoekige balen en middelgrote & grote ronde balen geperst naargelang de keuze van de landbouwer!

Stro is wat overblijft na het verwijderen van de aren. Het zijn de graanstengels die na het dorsen op het veld blijven liggen. De aren worden gemalen, en daaruit komt de bloem. Zonder landbouwers, loonwerkers en maalders komt er geen brood op het bord.

Stro werd vroeger mee verwerkt in leem, om de muren van een houten huis te bezetten. Daarvoor moet je vandaag naar Bokrijk,… of naar één van de beschermde lemen huisjes die Vlaanderen nog rest. Er werden daken van boerenhoven mee gelegd want kleipannen waren voor het rijke volk. Tegenwoordig zullen boeren het stro ook al eens laten liggen en gewoon mee omploegen, want het is prima om de grond luchtig en rijk te houden voor het volgende zaaiseizoen. Voor grotere hoevedieren zal stro ook nog gebruikt worden, zoals vroeger, om te vermengen met de uitwerpselen, alweer om alles gemakkelijker proper te houden. Wat overblijft is goed als mest, om onder te ploegen.

Boeren hadden verstand van optimaal gebruik van grondstoffen.

Niets ging verloren in de eeuwige cyclus van groei, bloei, oogsten en weer de grond bewerken. Ook elk afvalproduct kreeg zijn functie.