Duurder leven


Door stijgende transportkosten

Transportkosten gevoelig duurder

 De burger betaalt het gelag

 Vandaag raakte bekend dat de transportkosten in 2018 naar een recordhoogte stijgen.

Dit heeft tot gevolg dat de handelsvolumes in Europa naar verwachting zullen dalen met ongeveer 11,6 %.

Terwijl de vraag naar transport stijgt, is er een dalende transportcapaciteit die nu een historisch laag niveau bereikt.

De oorzaken zijn niet ver te zoeken.

Vele vervoerders houden het voor bekeken, deels te wijten aan de fors hogere kosten zoals de prijs van de diesel die nu in het verdomhoekje beland is en op één jaar tijd met 9,3 % de hoogte inging.

Anderzijds ook aan de kilometerheffing die zwaar doorweegt en de gewone burger massaal veel overlast bezorgt omdat vervoerders goedkopere wegen opzoeken waar er geen heffing wordt toegepast waarbij buurtwegen worden kapot gereden.

Meer over de hogere transportkosten en alles wat er mee samenhangt is te vinden op www.transportmarketmonitor.com .