Lezersbrief: ‘Parels voor de zwijnen’ (Mattheus VII, vs. 6),

De parkconcerten in Moortsele brengen authentieke pareltjes. Een schitterende locatie, een intimistische omgeving, een schitterende programmatie, toffe artiesten met leuke begeleidende bands.

Het eerste parkconcert met Stephanie Struijk was ontroerend mooi. .

Jammer dat blijkbaar een aantal mensen naar de parkconcerten niet komen voor de optredens,   en blijkbaar geen enkele belangstelling hebben voor wat de artiesten brengen. Een van de aanwezigen merkte op dat het publiek dat achteraan staat blijkbaar alleen komen om   te drinken en een babbel   te hebben, en wellicht niet eens weten wie er wat zingt. En zich niet realiseren dat een artiest vooraan het beste van zichzelf geeft. De intimitiet van de concerten wordt met hun vervelend   luid gebabbel verstoord.

De avond verliep vrij respectloos voor Stephanie en haar band. Zelf zou ik – mocht ik op het podium gestaan hebben in dergelijke omstandigheden – het podium verlaten hebben.

 Ik heb dan ook aan de schepen van cultuur van Oosterzele via mail gevraagd om bij haar verwelkoming bij de volgende concerten aan het publiek te vragen om meer aandacht en respect respect op te brengen voor de zangers, hun band en zij die willen genieten van het concert. De schepen van cultuur heeft in haar verwelkoming op het tweede concert gevraagd dat men wat meer aandacht zou opbrengen. De tooghangers hadden daar blijkbaar weinig oor voor. Het lawaai zwolg opnieuw aan en was erg storend. De zanger Wim Claeys – die gewoon schitterend was – werd terecht kwaad en vroeg de tooghangers naar buiten te gaan zodat hij zijn ding kon doen en de mensen die voor het concert waren gekomen de kans zouden krijgen om van zijn optreden te genieten. Gelukkig werden de mensen – die kwamen om te luisteren – ook assertiever en vroegen om respect.

Hopelijk moeten we ons tijdens het derde en vierde concert niet langer irriteren aan dergelijk wangedrag. .

Misschien moet de schepen bij herhaling van een degelijk gedrag – naar analogie van het optreden van (Mattheüs XXI 12-13 – Jezus drijft de kopers en verkopers uit den tempel )- in de cultuurtempel van de pastorie van Moortsele overnemen en eisen dat de lawaaimakers tijdens het concert naar de caf és in de buurt verhuizen en na het concert pas langskomen.

De groepen ‘Vrijdag’ en ‘Walrus’ kunnen we dat toch niet aandoen. In ieder geval ‘ in my name’

Marc Laquière

 

 

X