N-VA voorstel t égen “TRIEST”belastingen weggestemd in de gemeenteraad

N-VA Ninove is voorstander van duidelijke reglementen en een eenvoudig belastingbeleid. We wensen ook starters te ondersteunen en te koesteren, zeker in Ninove. Op de gemeenteraad van 23/05/2019 werd een voorstel van de N-VA fractie weggestemd om beginnende zelfstandigen gedurende 5 jaar vrij te stellen van  de forfaitaire belasting voor zelfstandigen.

We begrijpen niet dat open-VLD op 3 dagen van de verkiezingen dit initiatief van N-VA Ninove niet wil steunen. We zullen de Ninoofse zelfstandigen over deze “TRIEST”belastingen blijvend “gewoon doen” herinneren aan de facturen vanuit het stadhuis.

De tussenkomst had betrekking op de forfaitaire belasting voor zelfstandigen.  U moet belasting betalen omdat u zelfstandig  bent en tewerkstelling cre ëert. Welke beleidsmatige doelstelling het stadsbestuur hiermee wil realiseren of welk gedrag ze wil sturen is totaal onduidelijk, tenzij zelfstandigen “pesten”.

Met moet geen appelen met peren vergelijken.  De vergelijking die het stadsbestuur maakt met de totale belastingdruk in Ninove tegenover het Vlaamse gemiddelde is  totaal fout. Deze cijfers zijn vooral gebaseerd op het inkomen van de bevolking.  Een rijke gemeente met een lage belasting zal hier hoger scoren dan een arme gemeente met een hoge belasting. Dit zegt totaal niets over de hoogte van de belasting en nog veel minder over een forfaitaire belasting op het ondernemen.

In plaats van het ondernemerschap te ondersteunen en hen te belonen omdat ze bovendien nog eens tewerkstelling cre ëren, heeft N-VA vooral de indruk dat het stadsbestuur hen plat belast. Men wordt bestraft omdat men zelfstandige is en tewerkstelling cre ëert in Ninove.

Op de gemeenteraad van gisteren en ook de voorbije gemeenteraden werden al heel wat “pest”belastingen voor zelfstandigen of “TRIESTbelastingen” goedgekeurd of verlengd.  Een belasting die gisteren gelukkig niet werd hernieuwd vanuit de meerderheid is de belasting op condoomautomaten.