100.000 euro voor leersteun te Geraardsbergen


Geraardsbergen. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil gezinnen een extra financieel duwtje in de rug geven om de eerste schoolkosten op te vangen via de leersteun. De OCMW raad keurde de gemeenteraad de voorstellen goed. Er wordt een budget van 100.000 euro hiervoor voorzien.

Leersteun? WAT is dat?   Voor een kleuter ontvang je 25 euro. Voor een kind in de lagere school ontvang je 50 euro. Voor een kind in het middelbaar krijg je 100 euro Voor studenten in het beroepsonderwijs ontvang je 100 euro extra indien er veel extra materiaal moet aangekocht worden voor een bepaalde studierichting. Bijvoorbeeld: kapper, bakker, beenhouwer,…

Schepen van Sociale Zaken David larmuseau: ‘De rechthebbenden op leersteun zijn personen met een laag inkomen, mogelijk ten gevolge van Corona. In minstens 3 van de maanden april tot november 2020 was het maandelijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden maximaal 1.630,52   euro. Dit wordt verhoogd voor éénoudergezinnen en aantal personen ten laste. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan 2536,07 euro.’

Verder zijn de rechthebbenden diegenen die een Vrijetijdspas hebben zijnde (verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling, pleegkinderen of kinderen die verblijven in een begeleidingstehuis bijzonder jeugdzorg en mensen met leefloon. De periode waarbinnen de steun kan aangevraagd worden is  tot 30 november 2020.

De individuele beslissing om de steun toe te kennen wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder comit é van de sociale dienst zegt schepen van sociale zaken en welzijn en voorzitter Bijzonder Comit é van de Sociale Dienst.

Meer info kan u bekomen via het Huis van Kind, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen.

X