Burgers als geldschieters voor mismanagement ILvA, onaanvaardbaar voor Weerbaar Geraardsbergen.


Geraardsbergen. ILvA en de stad Geraardsbergen zijn begonnen aan hun promotiecampagne voor het nieuwe diftar-systeem, zeg maar de gewogen huisvuilophaling met containers, dat in april 2021 zal worden uitgerold. Volgens Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen zal de gemiddelde prijs per inwoner met maar liefst 16,5% stijgen t.o.v. het huidige systeem. ‘Weerbaar Geraardsbergen zal dan ook geen genoegen nemen met her en der enkele schamele sociale correcties maar zal er alles aan doen om een substanti ële tussenkomst van de stad te bekomen voor alle Geraardsbergse gezinnen die nu reeds zwaar getroffen zijn door de sociale en financi ële impact van de coronacrisis’, besluit Luc Swartebroeckx.

In een poging om enige duidelijkheid te scheppen aangaande de impact van het nieuwe diftar-systeem  op de prijs van de huisvuilophaling, heeft Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen het businessmodel en de financi ële simulaties van ILvA opgevraagd.
‘Uit de cijfers van ILvA zelf blijkt nu dat de gemiddelde prijs per inwoner met maar liefst 16,5% zal stijgen ten opzichte van het huidige systeem. En dit is enkel een gemiddelde…’

Kippen kweken en composteren
Luc Swartebroeckx: ‘Om geen flink stuk m éér te moeten betalen is er maar één oplossing: een flink stuk minder restafval produceren.’ Volgens de berekeningen van ILvA zou dat perfect kunnen: 8% minder restafval door meer gebruik te maken van PMD, 10% minder door een gedragswijziging en — om ILvA te citeren — ‘door kippen te houden of een compostvat te plaatsen’. Daarnaast zullen we nog meer naar de recyclageparken moeten gaan.

‘ILvA vergeet wel te zeggen dat zowel de PMD als de recyclageparken ook geld kosten en dat kippen en compostvaten niet echt een optie zijn voor wie op een appartement of in een klein rijhuisje woont’, geeft de voorman van Weerbaar Geraardsbergen mee.

‘Naast die prijsverhoging moet iedereen ook nog een voorschot van €35 betalen op een soort ‘afvalrekening’ waarop de verschuldigde bedragen voor de huisvuilophaling, het recyclagepark e.d. vervolgens automatisch worden afgetrokken. De burgers moeten dus al op voorhand fors betalen voor de diensten van ILvA. De burgers betalen de ganse operatie van ILvA  en financieren de facto een renteloze lening van ettelijke miljoenen € aan ILvA.’

Dat ILvA de burger gebruikt als geldschieter en kredietgever is voor Weerbaar Geraardsbergen volstrekt onaanvaardbaar.

Aanhoudend, politiek mismanagement
‘De bevolking moet zich derhalve niet blindstaren op de goednieuwsshow van ILvA. De waarheid is dat ILvA — door aanhoudend, politiek mismanagement — zwaar verlieslatend is, meer dan €1 miljoen verlies in 2018. De zogenaamde ‘afvalrekening’ is niets anders dan een constructie om goedkoop geld binnen te rijven op de kap van de burgers’, onderstreept Luc Swartebroeckx.

‘De stad Geraardsbergen kreeg in juni verleden jaar, tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van ILvA, nog de keuze tussen 3 scenario’s. Het stadsbestuur liet het scenario waarbij de kosten gedragen werden door de gemeente en daalden voor de burgers, gewoon links liggen. Het stadsbestuur koos resoluut voor de oplossing die het duurste uitviel voor haar bewoners.’

‘Weerbaar Geraardsbergen zal dan ook geen genoegen nemen met her en der enkele schamele sociale correcties maar zal er alles aan doen om een substanti ële tussenkomst van de stad te bekomen voor alle Geraardsbergse gezinnen, die nu reeds zwaar getroffen zijn door de sociale en financi ële impact van de coronacrisis’, besluit Weerbaar Geraardsbergen.

Julien Borremans