Er komen 7 windmolens in Geraardsbergen. Locaties zijn nog onbekend… voor het stadsbestuur


Geraardsbergen. In samenwerking met de provincie en het Vlaams Energiebedrijf NV wil het stadsbestuur 7 windmolens op ons grondgebied inplanten. ‘Binnen drie jaar moet de aanbesteding achter de rug zijn. Voor het totale traject mag je rekenen op 6 à 7 jaar’, liet schepen van Duurzaamheid en Milieu Martine Duwyn (Open Vld) weten. Tot ongenoegen van Bram De Geeter (Vooruit) en St éphan Bourlau (Het Alternatief) kon over de locatie van de inplanting niets worden gezegd. De provincie is op de hoogte van de locaties, het stadsbestuur niet.

Dinsdagavond stond de goedkeuring van ‘de horizontale samenwerkingsovereenkomst windenergie met het Vlaams Energiebedrijf N.V.’ op de agenda van de gemeenteraad. ‘Het onderwerp van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Energiebedrijf gaat over de technische, financi ële en juridische ondersteuning bij het in de markt zetten van de eigen percelen van de stad Geraardsbergen voor de realisatie van windenergie’, aldus schepen van Duurzaamheid en Milieu Martine Duwyn (Open Vld).

Locatie onbekend…
Het stadsbestuur heeft de ambitie om tegen 2030 de CO2-uitstoot in Geraardsbergen met 40% te verminderen t.o.v. 2011. Om deze ambitie te realiseren wil het schepencollege 7 windmolens op het grondgebied plaatsen. Raadslid Bram De Geeter (Vooruit) informeerde naar de timing van de realisatie, waarop Schepen Martine Duwyn antwoordde: ‘Binnen drie jaar moet de aanbesteding achter de rug zijn. Voor het totale traject mag je rekenen op 6 à 7 jaar.’

Het stadsbestuur tast nog in het duister waar de windturbines moeten komen. Martine Duwyn: ‘De provincie Oost-Vlaanderen heeft een studie gedaan over welke gronden in aanmerking komen. De prescreening zal samen met het Vlaams Energiebedrijf gebeuren. Ik weet dus momenteel niet over welke gronden het gaat.’

Volgens Stephan Bourlau is de provincie op de hoogte van de plaatsen waar de windmolens zullen komen.  ‘Een nieuw te ontwikkelen of een bestaand industrieterrein zou in aanmerking kunnen komen, maar voor de rest weet de gemeenteraad niets. De provincie kent de locaties maar vond het niet nodig dit te kennen te geven aan de gemeenteraad. In het verleden was de plaatsing van windmolens het voorwerp van protesten. Juridische stappen werden ondernomen’, liet St éphan Bourlau zich ontvallen. ‘Zodra ik meer over de locaties weet, zal ik de gemeenteraad zeker inlichten’, merkte schepen Duwyn op.

Stemming
Bram De Geeter plaatste verschillende kanttekeningen bij het project: ‘Het is wel heel raar dat de stad Geraardsbergen windmolens gaat plaatsen en niet eens weet waar die gaan komen. Ik vind het ook wel vreemd dat we tegen 2030 een CO2-reductie van 30% willen, maar dat er geen stappenplan is.’ Niettegenstaande de onduidelijkheden steunt Vooruit Geraardsbergen dit plan.

Tot slot vroeg St éphan Bourlau een stemming over het bewuste agendapunt aan. Zowel het Vlaams Belang, het Alternatief, de N-VA als Vooruit onthielden zich. Opmerkelijk was dat twee raadsleden van de meerderheidspartijen – Paul Pardon (CD&V) en Reza Mohammadi (Open Vld) — zich eveneens onthielden.

 

Julien Borremans

 

X