Groen Zottegem bestrijdt verharde bodems met boormachine

Groen Zottegem haalde vanmiddag de ‘grove’ middelen boven in haar strijd tegen verharde bodems.

“In Vlaanderen is meer dan 14% van de bodem bedekt met ondoordringbare materialen, in Nederland slechts 8%’, klinkt het. “Hierdoor kan regenwater kan niet op een natuurlijke en trage manier doordringen in de grond en komt sneller in rioleringen terecht. Omgekeerd zakt het grondwater elk jaar dieper weg, omdat de regen niet de kans krijgt om in te sijpelen en het grondwater aan te vullen. Daardoor ontstaan in droge periodes watertekorten, zoals vorige zomer nog bleek. Door de klimaatopwarming moeten we ons bovendien wapenen tegen zowel meer natte winters als droge zomers. Door ‘gaten’ te maken in de verharding, wordt wateroverlast tegen gegaan en krijgt biodiversiteit meer kansen.”

“Een mogelijk toekomstplan dient zich op dit vlak aan bijvoorbeeld bij de heraanleg van de Heldenlaan waar ontharding dringend nodig is om de monumentale bomen meer ademruimte te geven. Het zou ook zorgen voor minder wateroverlast bij hevige regenval in de D ésir é Van Den Bosschestraat. Naast de Heldenlaan, kunnen ook de Welzijnstraat of de parkings aan het OCMW (of andere geplande projecten) bij hun heraanleg meer groen goed gebruiken.”

Operatie Perforatie

Is een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. “Aquafin voorziet een budget van 100.000 euro om de beste onthardingsprojecten te realiseren. Wij zullen de eerstkomende gemeenteraad vragen of Stad Zottegem kandideert voor ‘Operatie Perforatie’”, aldus Groen gemeenteraadslid Heidi Schuddinck. “Het is hoog tijd dat de stad werk maakt van meer groen in de openbare ruimte want dat verhoogt de leefkwaliteit.”