“Geen ambitie om tot een clubje van louter ‘aanwezigheidspolitici’ te behoren”

‘Inhoud primeert’, dat is de slogan waarmee Simon Lejeune (24) voor N-VA Oosterzele naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. “Ik heb geen ambitie om tot een clubje van louter ‘aanwezigheidspolitici’ te behoren”, stelt Lejeune.

“Uiteraard is het belangrijk om naar buiten te komen maar het is de inhoud die moet primeren. Altijd en overal. Enkel en alleen overal aanwezig zijn en drummen om toch maar op de foto te staan, is niet voldoende”, meent Lejeune.

Daarnaast wil de jongste kandidaat van de kartellijst CD&V/N-VA niet weten van een ‘alles-gaat-goed-sfeertje’. “De mensen wonen graag in onze gemeente, dat blijkt ook uit cijfers van de gemeentemonitor. Ervan uitgaan dat daarmee de kous af is, zou echter een verkeerd signaal zijn. We moeten ambitieus zijn en blijven. Wat goed is kan en moet altijd beter.”

Om zijn slogan ‘Inhoud primeert’ kracht bij te zetten, wil Simon Lejeune zich richten op drie belangrijke punten. “Naast mobiliteit, lokale economie en dierenwelzijn, schuif ik drie belangrijke speerpunten naar voren: veiligheid, verantwoordelijkheid en landelijkheid”, aldus Lejeune.

Veiligheid is voor mij de belangrijkste taak van een overheid, ook van een gemeentelijke overheid. Veiligheid in het verkeer, het aanpakken van het onveiligheidsgevoel en naast grote criminaliteit ook voor kleine criminaliteit een lik-op-stuk-beleid voeren, moeten de uitgangspunten zijn”, aldus Lejeune. “Verantwoordelijkheid gaat voor mij vooral om een effici ënte dienstverlening, waar we in mijn ogen in Oosterzele zeker nog stappen kunnen zetten. Evenzeer gaat het om digitalisering en meer inspraakmogelijkheden cre ëren voor de Oosterzelenaar”, zegt Lejeune die tevens voorzitter is van de lokale N-VA-jongerenafdeling. “Wat landelijkheid betreft prijs ik mij elke dag gelukkig dat ik in zo’n landelijke gemeente woon. Ik ga regelmatig fietsen en lopen en dan is het fantastisch om dit in een dergelijke omgeving te kunnen doen. Dat landelijke karakter vormt mee de basis van de identiteit van Oosterzele en dat moeten we dan ook te allen tijde trachten te bewaren door enerzijds onze kernen te versterken, maar ook door de ruimte slimmer en effici ënter te gaan gebruiken.”

X