Beiaard-verkiezingsinterviews: Heidi Schuddinck, Groen Zottegem

Beiaard-verkiezingsinterviews: Maak kennis met Heidi Schuddinck, lijsttrekker Groen Zottegem.

Wat wil je in Zottegem behouden?

Zottegem is op cultureel vlak goed bezig, er zijn veel evenementen en ze worden goed georganiseerd . Onze bibliotheek is een voorbeeld voor vele andere biebs, de uitstraling heeft te maken met de schitterende ligging, doch ook met de inzet en de vriendelijkheid van het personeel : geen vraag is hen teveel !

Het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen is een goed begin, maar dient algemeen over het volledig grondgebied van Zottegem verder uitgewerkt te worden.

We zijn met Groen Zottegem steeds op dezelfde nagel blijven kloppen wat Beisloven betreft en kijk : daar heeft men er werk van gemaakt en een mooi milieu educatieve locatie gecre ëerd.

Wat wil je in Zottegem veranderen?

Het ontbreekt bij het Zottegemse stadsbestuur aan een onderbouwde visie, maar vooral aan daadkracht.

  1. Mobiliteit : mossel noch vis

Op het vlak van “autoluw” maken is er nog werk aan de winkel, dit punt hangt samen met een goed parkeerbeleid en algemeen mobiliteitsplan.   Het stadsbestuur nam al maatregelen om het stadscentrum aantrekkelijker te maken , bijvoorbeeld het cre ëren van de zone 30 en een tonnagebeperking voor vrachtverkeer. We stellen echter ook vast dat er regelmatig geparkeerd wordt in het wilde weg en dat de veiligheid voor fietsers en voetgangers er niet op verbeterd is

Verkeersdruk   zorgt voor irritatie en vraagt voor een slimmere inrichting van de straten.

Daarom is Groen Zottegem voorstander van een algemene mobiliteitsstudie en plan.

  1. “De Bevegemse Vijvers is het vrije tijdscentrum van Zottegem, wij pleiten voor een goed onderhoud en modernisering van bestaande infrastructuur, ook voor die sport-infrastructuur elders in de stad.

Groen Zottegem vindt dat er nog heel wat noden zijn op het vlak van verbetering van sport – infrastructuur. Uiteraard speelt hier de beperkte budgettaire marge. Toch hadden sommige kosten misschien voorkomen kunnen worden ( goedkoop = duurkoop). We verwijzen hierbij naar de volleyball vloer die aan vervanging toe is wegens structurele problemen (verzakkingen). Overheidsopdrachten waar systematisch in de criteria de goedkoopste prijs het zwaarste gewicht krijgt en dus doorslaggevend zijn, zijn daarom niet altijd de beste keuze.

  1. zwerfvuil

Ook hier scoort men momenteel niet voldoende, dit is geen gemakkelijke problematiek, toch denken we dat hier meer moet ingezet worden op sensibilisering en handhaving

  1. Er is weinig communicatie en transparantie , de voeling met de bevolking is daardoor niet groot , men betrekt te weinig de deelgemeenten
  2. Zottegem komt groezelig over, het centrum ligt er (soms) niet proper bij en men is ook niet bij de pinken om na evenementen orde op zaken te stellen (bv nadars die blijven staan , etc)

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Wij willen van Zottegem een duurzame ondernemende en moderne stad maken. Duurzaamheid op alle vlakken milieu en natuur, tewerkstelling, leefbaarheid enzovoort. De mobiliteit moet onder de loep genomen worden, niet op 1 stukje ad hoc, maar in zijn algemeenheid.

Communicatie in al zijn aspecten dient verbeterd te worden , we zijn ervan overtuigd dat een KMO-centrum coördinator en het concentreren van de bevoegdheid middenstand en citymarketing bij 1 schepen hiertoe kan bijdragen.

Wat is je favoriete plaats in Zottegem en waarom?

De eenzame boom, ook wel gerechtsboom genoemd, op de Vollander in Strijpen. Hij staat op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samen komen. De boom vormt een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Het betreft een opgaande Marilandicapopulier, een oude kloon die ontstaan is uit een spontane kruising tussen de Europese en de Amerikaanse zwarte populier. Deze circa 35 meter hoge populier heeft een stamomtrek van 5,03 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2012) en een kruindiameter van 30 meter. Alhoewel de boom een respectabele stamomtrek heeft, behoort dit exemplaar (nog) niet tot de dikste van ons land. Populier kan zeer oud worden en zelfs uitgroeien tot een stamomtrek van meer dan 6 meter (er is een meerstammig exemplaar bekend van 8,56 meter in Geraardsbergen). * ( bron inventaris onroerend erfgoed)

De boom is mijn favoriete plaats omdat ik vind dat hij heel veel kracht uitstraalt, het is er ook stil en je kan van hem genieten in alle stilte met de mooie velden als achtergrond.   De boom brengt me tot rust en doet me relativeren.

14 oktober in Zottegem? Klik op foto voor de analyse van De Beiaard-redactie

Andere verkiezingsinterviews lezen? Klik op link hieronder

Beiaardverkiezingsinterviews

X