Dit is de nieuwe beleidsploeg van Herzele!

Burgemeester Johan Van Tittelboom begint op 1 januari 2019 aan zijn vierde ambtstermijn als burgemeester van Herzele. Een dag later, op woensdag 2 januari om 19u30, wordt de nieuwe gemeente- en OCMW-raad geïnstalleerd in De Wattenfabriek (Solleveld 35, 9550 Herzele). Alle raadsleden leggen er hun eed af tijdens een openbare vergadering. Alle inwoners van Herzele zijn dus welkom. De nieuwe ploeg biedt iedereen achteraf een hapje en drankje aan.

In het begin van de installatievergadering wordt de nieuwe gemeente- en OCMW- raadsvoorzitter aangesteld. Dat wordt Ann Van Ruyskensvelde (Open Vld). Sabrina De Lange (CD&V en Partners) neemt het ambt na twee jaar over.

Herzele kiest naast een burgemeester voor vijf schepenen. De vijfde schepen wordt als voorzitter van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst toegevoegd aan het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau.

De namen van de schepenen waren al langer bekend, maar vanaf vandaag kennen we ook hun bevoegdheden. Elke schepen krijgt naast zijn of haar bevoegdheden ook een focusproject voor de komende zes jaar en wordt samen met de burgemeester een contactpunt voor één of meerdere deelgemeenten. Vanaf januari werkt de nieuwe ploeg aan een beleidsverklaring. Er wordt ook werk gemaakt van een begroting.

Burgemeester Johan Van Tittelboom

Burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) krijgt de volgende bevoegdheden:

â–ª Algemene leiding en bestuur

â–ª Kerkbesturen — Erediensten — Kerkenplan

â–ª Burgerparticipatie — Trefpunt

â–ª Veiligheid (politie en brandweer) — Evenementenbeheer

â–ª Communicatie — ICT

â–ª Samenwerkingsverbanden

â–ª Kwaliteitszorg en Organisatiebeheersing

Focusproject:

â–ª Renovatie centrum en dorpskernen

â–ª Dorpsraad in elke deelgemeente

“É én van de grote aandachtspunten wordt het versterken van de handelskernen. Zowel in de deelgemeenten als in het centrum. De zone rond de Groenlaan en de Kerkstraat staat prioritair op de agenda van dit nieuwe bestuur.”

Ook de introductie van dorpsraden wordt een project van burgemeester Van Tittelboom. “Leefbare kernen zijn enorm belangrijk. In alle deelgemeenten van Herzele komt er daarom een dorpsraad. Dit is een vergadering voor en door de dorpsbewoners waar de ontwikkeling van een deelgemeente in overleg met het lokaal beleid wordt uitgestippeld en waar in dialoog wordt gegaan met het lokaal bestuur.”

Benjamin Rogiers (Open Vld), eerste schepen

Benjamin Rogiers (Open Vld) wordt eerste schepen en krijgt deze bevoegdheden:

â–ª Jeugd

â–ª Onderwijs

â–ª Feestelijkheden

â–ª Sport

â–ª Markten en Kermissen

â–ª Burgerlijke Stand

â–ª Landbouw

Focusproject:

â–ª Investeren in jeugd en gezinnen

Contactpunt voor:

â–ª Hillegem

“Herzele is een fijne woongemeente met een toenemend aantal jonge gezinnen. De komende zes jaar moeten we daarop inzetten. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.”

Jan Van Damme (Open Vld), schepen

De volgende bevoegdheden komen aan nestor Jan Van Damme (Open Vld) toe:

â–ª Openbare werken

â–ª Technische Diensten

â–ª Financi ën

â–ª Mobiliteit

â–ª Wegen en Verkeer

â–ª Begraafplaatsen

Focusproject:

â–ª Veilige schoolomgevingen en fietsinfrastructuur

Contactpunt voor:

â–ª Steenhuize-Wijnhuize

â–ª Sint-Lievens-Esse

“Een veilige fietsinfrastructuur is een belangrijk aspect van onze verkeersveiligheid. Onze burger ligt daar wakker van en dus willen we daar in investeren. Net als in veilige schoolomgevingen.”

Na drie jaar geeft Jan Van Damme de fakkel echter door. “Ik heb het schepenambt altijd met veel goesting en toewijding uitgevoerd, maar ik wil ook plaats maken voor verjonging.” Kristof Callebaut (Open Vld) neemt op 1 januari 2022 de bevoegdheden van Jan Van Damme (Open Vld) over.

Heidi Knop (Open Vld), schepen

Heidi Knop (Open Vld) neemt de volgende bevoegdheden op zich:

â–ª Cultuur

â–ª Toerisme

â–ª Archief

â–ª Personeel

â–ª Middenstand en Economie

Focusproject:

â–ª Herzele, bruisende gemeente

Contactpunt voor:

â–ª Woubrechtegem

â–ª Sint-Antelinks

“In Herzele, daar gebeurt het! Herzele is een bruisende gemeente waar overal van alles wordt georganiseerd. Deze organisaties moeten we als bestuur blijven ondersteunen. We zullen echter ook aandacht hebben voor het evenwicht tussen al die organisaties en de rust die voor heel wat Herzelenaren erg belangrijk is.”

Ronny Herremans (CD&V en Partners), schepen

Deze bevoegdheden vallen de komende zes jaar onder Ronny Herremans (CD&V en Partners):

â–ª Wonen en Woonbeleid

â–ª Stedenbouw

â–ª Ruimtelijke Ordening

â–ª Leefmilieu

â–ª Patrimonium

Focusproject:

â–ª Klimaatplan realiseren

Contactpunt voor:

â–ª Borsbeke

â–ª Ressegem

“De komende zes jaar zullen we ons engageren om het klimaatplan uit te voeren. Maar liefst 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. Als lokaal bestuur spelen we een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. We moeten zelf initiatieven nemen, maar we moeten ook draagvlak cre ëren bij de Herzelenaren. Ook zullen we aandacht hebben voor de open ruimte, die moet gevrijwaard blijven.

Hilde Van Impe (Open Vld), schepen

Hilde Van Impe (Open Vld) is de nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst en wordt als vijfde schepen toegevoegd aan het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau. Ze krijgt de volgende bevoegdheden:

â–ª Welzijn en Ouderen

â–ª Sociale Zaken

â–ª OCMW

â–ª Kinderopvang

â–ª Sociale tewerkstelling

â–ª Gelijke kansen

Focusproject:

â–ª Betaalbaar wonen en betaalbare zorg

Contactpunt voor:

â–ª Herzele

“Betaalbaar wonen en betaalbare zorg voor iedereen worden twee belangrijke speerpunten de komende zes jaar. Een goed sociaal beleid denkt aan iedereen. Dat is essentieel voor een warme gemeente als Herzele.”