SP.A Zottegem vraagt maatregelen tegen centrum-gebouw in slechte staat

SP.A Zottegem wijst op de slechte staat van het gebouw op de hoek van de Markt en de Stationsstraat en vraagt de stad Zottegem om in te grijpen.

“De dakafwerking is gedeeltelijk losgekomen en is een potentieel gevaar aangezien deze zich boven de stoep/straatrand bevindt”, klinkt het. “Aangezien de Stationsstraat en de Markt zowel tijdens de week als in het weekend heel vaak gefrequenteerd wordt door winkelende bezoekers en pendelaars, is dit niet zonder gevaar. Niettegenstaande het een gebouw betreft dat in priv é handen is, zijn wij toch van oordeel dat het tot de bevoegdheden van de burgemeester behoort om in te grijpen, en dit in het kader van de openbare veiligheid. Dit potentieel gevaar zou al (een paar keer) gesignaleerd zijn de burgemeester; alsook aan een schepen die echter naar de burgemeester verwees.”

De oppositiepartij zal volgende vragen voorleggen tijdens de gemeenteraad komende maandag:  Werden reeds stappen ondernomen om deze gevaarlijke situatie te verhelpen? Zo ja, graag een toelichting geven bij de genomen stappen. Zoniet, waarom gebeurde dit nog niet?