Groen Zottegem pleit voor meer bomen tegen de warmte

Volgens Groen is het hoogdringend tijd dat de Stad Zottegem zowel bij verkavelingen en appartementsgebouwen maar ook bij de inrichting van straten en pleinen minder verharding en meer groen voorziet om de temperatuur te doen dalen.

“Het is zomer en warmer, en de stad en het platteland kreunen onder de hitte, ook in Zottegem”, aldus Ben Boone, de voorzitter van Groen Zottegem. “Iedereen voelt aan hoe een plek in de schaduw de hitte tempert. Bomen en groen spelen daarin een belangrijke rol. Hoe zou het voorbije braderijweekend het samenzijn op de Heldenlaan geweest zijn zonder de grote platanen als natuurlijke parasols?”

“Platanen doen niet alleen wegdromen over zuiderse pleinen maar vooral zijn ze heel verdraagzaam omdat ze bestrating, strooizout én droogte verdragen. Bomen vangen de hittestress op door de felle zonnestralen op de bladeren tegen te houden en hierdoor uitdroging van de ondergrond tegen te gaan. Een volwassen boom kan door het vormen van schaduw en het verdampen van water een kracht hebben van vijf tot tien airco’s, wat dus een welkome koelinstallatie is op de Heldenlaan. Bij stadsvernieuwing hoeft men vandaag niet altijd meer te vrezen voor bomen die in de weg staan. Er zijn technieken om bomen te sparen tijdens werken en om nieuwe bomen in een stedelijke omgeving groeikansen te geven.”

“Een wandeling in het bos of door een open veld toont hoe het bos levend blijft en het veld uitdroogt in de aanhoudende hitte. Zoals in andere gemeenten kan het anders in Zottegem en de deelgemeenten. Volgens Groen is het hoogdringend tijd dat de Stad Zottegem zowel bij verkavelingen en appartementsgebouwen maar ook bij de inrichting van straten en pleinen minder verharding en meer groen voorziet om de temperatuur te doen dalen.”

X