De slag om de Oude Trambaan: de stad Geraardsbergen moet inbinden en schorst de openbare verkoop.


Google Earth


Geraardsbergen. De openbare verkoop van de Trambaan blijft voor de nodige commotie zorgen. De stad Geraardsbergen heeft deze namiddag een openbare verkoop georganiseerd, maar door een klacht bij de gouverneur en onder druk van een aantal betrokkenen schorst notaris Brusselmans — die de verkoop organiseert — de verkoop van de Trambaan.  

Deze namiddag was normaal de openbare verkoop van de Trambaan gepland. Door een klacht bij de gouverneur en onder druk van een aantal betrokkenen schorst de organiserende notaris Brusselmans de openbare verkoop van de Trambaan.

De stad werd door een advocatenbureau in opdracht van een eigenares van een bouwperceel aan de Oude Trambaan, aansluitend op de Astridlaan, in gebreke gesteld.

‘Uw stad wordt dan ook in gebreke gesteld om geen verdere handelingen te stellen die de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van doorgang over dit deel ven de Oude Trambaan zouden belemmeren’, kreeg de stad in een aangetekend schrijven te lezen.
In dezelfde brief werd de stad aangemaand om niet tot de openbare verkoop van de Oude Trambaan over te gaan.

Daags voordien had schepen van Stadspatrimonium en Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V) nog laten verstaan dat niets nog de verkoop van het perceel in de weg kon staan. Schepen Mertens wees er ook op dat door de beslissing van de gemeenteraad om de Trambaan te verkopen de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid komt te vervallen. Dat blijkt nu anders te verlopen.

Het blijft wachten op een offici ële verklaring van de stad Geraardsbergen. Wordt vervolgd.

Julien Borremans