Herman D’Hondt breekt een lans voor fietsstraten in Geraardsbergen


Geraardsbergen. CD&V-raadslid Herman D’Hondt streeft naar veilige fietsverbindingen in Geraardsbergen en pleitte daarom op de gemeenteraad van 7 juli voor de invoering van fietsstraten in onze stad.

Door de coronacrisis zijn de mensen meer gaan wandelen en fietsen, vooral in de eigen streek. Uit een studie van VAB blijkt dat dit vooral was voor vrijetijdsverplaatsingen en om boodschappen te doen, vooral tijdens het weekend. Ook woon-werkverkeer en schoolverkeer zou meer aangemoedigd kunnen worden. ‘Daarvoor zijn meer en vooral veilige fietsverbindingen belangrijk’, zegt raadslid Herman
D’Hondt. ‘Daarom pleitte ik tijdens de vorige gemeenteraad voor het invoeren van fietsstraten.’

Fietsstraten
In fietsstraten mogen de fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken indien er slechts 1 rijrichting is. In andere gevallen kunnen ze gebruik maken van de helft van de breedte. Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten, maar mogen fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat ook nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het invoeren van fietsstraten de veiligheid van de fietsers sterk kan verbeteren waardoor meer volwassenen en kinderen zullen gaan fietsen’, maakt raadslid D’Hondt zich sterk.

Integraal mobiliteitsplan
Schepen van mobiliteit Van Trimpont is het voorstel genegen. ‘Het klopt dat we in het meerjarenplan hebben bepaald dat we niet alleen wielerstad, maar ook fietsstad willen worden. Ik besef dat er veel werk aan de winkel is. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we eerst een gedragen visie op vlak van mobiliteit en fietsinfrastructuur vastleggen. Het inrichten van fietsstraten daar ook deel van uitmaakt.’