Groen vraagt extra sociale correcties voor het invoeren van een betaalsysteem voor het ophalen van rest- en GFT-afval


Geraardsbergen. Reeds van het begin had Groen Geraardsbergen laten weten niet gekant te zijn tegen de nieuwe betaalregeling voor het ophalen van rest- en GFT-afval. Groen had evenwel gevraagd naar sociale correcties. Op de gemeenteraad van 15 december wordt er een voorstel ter goedkeuring voorgelegd. Voor een aantal gezinnen is er een sociale correctie. Voor Groen gaat deze maatregel niet ver genoeg. Groen vraagt ook personen met een laag inkomen van een verminderd tarief kunnen genieten.

Er komt een jaarlijkse tegemoetkoming voor gezinnen van €25 per kind jonger dan 2 jaar. Eenzelfde tegemoetkoming komt er voor erkende onthaalouders. De tegemoetkoming zal automatisch op hun “afvalrekening” gestort worden. Voor personen met een medisch probleem die veel afval veroorzaakt (o.a. incontinentie, nierdialyse, …) wordt €75 voorzien, mits het voorleggen van een medisch attest. Deze tegemoetkoming moet dus aangevraagd worden door betrokkene.

Voor Groen Geraardsbergen gaan deze sociale correcties niet ver genoeg. Groen had ook voorgesteld om ook voor personen met een laag inkomen (o.a. leefloners, personen met een verhoogde tegemoetkoming) een correctie te voorzien. Dit werd door de stad niet weerhouden, ook al had de algemeen directeur van ILVA in zijn voorstelling dit als voorbeeld gegeven. Een poging van een aantal beheerders van ILVA om, binnen het werkingsgebied van ILVA, tot een uniforme regeling te komen, werd weggestemd. Nochtans was uniformiteit een voorwaarde om het systeem in te voeren, evenwel niet voor het invoeren van sociale correcties.

Tevens wil Groen wijzen op een aantal problemen die door de stad miskend worden:

  • Tot op heden worden burgers verplicht om afval te kopen, o.a. verpakkingsafval. Het is een feit dat burgers moeten zien wat ze kopen. Maar er is ook een taak weggelegd voor de lokale overheden om druk uit te oefenen op de Vlaamse Overheid om afvalproducenten aan te pakken. Om te voorkomen dat dit zal verhaald worden op de klanten kan een positieve sanctionering ingevoerd worden voor producenten die het doen met minder afval.
  • Vanuit ILVA stelt men dat op termijn er minder afval in de container terecht zal komen en dat men meer naar het containerpark zal gaan. Men vergeet er wel bij te zeggen dat de prijs voor een bezoek aan het containerpark zal verhogen.
  • Wat er gaat gebeuren voor gezinnen die geen ruimte hebben om de afvalcontainer te plaatsen, kwam geen antwoord.
  • Geraardsbergen, en dan vooral het centrum heeft heel wat smalle voetpaden. Het plaatsen van een container op deze voetpaden verplicht de voetganger om uit te wijken naar de rijweg. Dit veroorzaakt een veiligheidsprobleem.
  • De mogelijkheid om een slot te kopen voor de container (kostprijs €35) zal maar kunnen vanaf 2022.

Groen Geraardsbergen staat positief tegenover het invoeren van een betaalsysteem, mits de sociale correcties uitgebreid worden en de materi ële pijnpunten een oplossing krijgen.

 

X