Luc Swartebroeckx: ‘Evolutie van stadsfinanci ën ronduit alarmerend’


Geraardsbergen. Tijdens de laatste gemeenteraad werd een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. Het stadbestuur gaat er prat op dat de balans positief is en dat de stadsfinanci ën kerngezond zijn. Volgens Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen ligt het financieel plaatje totaal anders en moeten we ons zorgen maken.

Luc Swartebroeckx :’De waarheid is evenwel dat de voorgestelde cijfers enkel een momentopname zijn. Een meerjarenplan is echter per definitie evolutief en dient dus vanuit dit oogpunt te worden gelezen en geanalyseerd. De afzonderlijke cijfers hebben als dusdanig weinig betekenis. Wel betekenisvol daarentegen zijn de evoluties en de tendensen die aan het licht komen.’

Ronduit alarmerend
Weerbaar Geraardsbergen heeft de cijfers keurig naast elkaar gelegd en de vooruitzichten zijn ronduit alarmerend. ‘Op amper één jaar tijd is de prognose tegen 2025 wat betreft de autofinancieringsmarge, zeg maar de eigen middelen of de financi ële buffer van de stad, gekrompen van 5.036.978 € naar 3.263.037 €, wat een daling is van maar liefst 35 %.’

Als deze trend zich de komende 5 jaren verderzet, zal er volgens Weerbaar Geraardsbergen tegen 2025 uiteindelijk minder dan €50.000 overblijven. ‘De prognose voor het Autonome Gemeentebedrijf (AGB) is zo mogelijk nog slechter: daar neemt de autofinancieringsmarge een duik van plus €350.000 naar min €235.000 tegen 2025.’

‘De zogenaamde gezonde financi ële toestand van de stad is dus niets meer dan een mooi maar tijdelijk fabeltje’, besluit Luc Swartebroeckx. ‘Daarenboven hangt de stad in grote mate aan het financi ële infuus van een resem subsidies van hogere overheden, waardoor ze haar eigen lot niet in handen heeft. Op de koop toe overweegt het stadsbestuur om haar eigendommen te verkopen om haar budgettaire putten te delven. De conclusie ligt voor de hand: het risico om tegen 2025 geconfronteerd te worden met een stad zonder patrimonium én zonder geld is ver van denkbeeldig.’

Luc Swartebroeckx besluit: ‘De erfenis van deze meerderheid belooft dan ook loodzwaar te worden.’