‘De Astridlaan is en blijft een onopgeloste rampweg.’

Brief van dorpsraad Nederboelare over afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen


Nederboelare/Geraardsbergen. In een brief aan het stadsbestuur en de gemeente raad wenst de dorpsraad Nederboelare enkele bezorgdheden en voorstellen in verband met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen te ventileren. De dorpsraad zoomt in om de verschillende plangebieden, waaronder de Astridlaan, Sint-Jozef en de UNAL-site.

In een brief aan het stadsbestuur en de gemeenteraad wenst de dorpsraad Nederboelare haar bemerkingen, bezorgdheden, ideeën… over te brengen in verband met de afbakening het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.
De dorpsraad kan zich vinden in de uitgangspunten, waaronder de erkenning van Geraardsbergen als agripolis, zonder dat deze als enig economische motor mag worden aanzien, en de compacte stad met nadruk op groen en ruimte.

Astridlaan blijft een rampweg
Bij de voorgestelde plangebieden, plaats de dorpsraad Nederboelare grote vraagtekens. ‘De Astridlaan is en blijft een onopgeloste rampweg binnen Geraardsbergen omdat deze weg niet alleen een woon- en functionele winkelomgeving bedient maar tegelijkertijd de toegangsweg tot de kernstad en andere deelgemeenten betekent. Daarenboven fungeert deze verkeersonveilige as als belangrijke doorstroom van nationaal en internationaal goederentransport tussen Gent (R4), Aalst enerzijds en Lessines, Ath (A8) anderzijds.’ De dorpsraad dringt aan om de Astridlaan en de veel te smalle Grote Weg te Overboelare als één onlosmakelijk geheel te behandelen.

De Astridlaan moet heringericht worden voor haar plaatselijke functie. Voor de Dorpsraad is een ondertunneling van de Astridlaan voor stappers en trappers ‘als tweederangsburgers’ onbespreekbaar. De dorpsraad dringt aan om dringend werk te maken van een ringweg om Geraardsbergen, ‘zonder zich uit te spreken over het te volgen traject’.

‘Tijdens de onlinevergadering werd door een planner ruiterlijk toegegeven dat de Astridlaan de mogelijke komst van “snowgames” verkeerstechnisch niet aankan. Kan de Grote Weg het dan aan? Neen: zelfs nu niet!’ Een oververzadigde Astridlaan belemmert ook de toegang naar de binnenstad.

Sint-Jozef en UNAL-site
‘Het voorstel om langs de Karmelietengracht en de Molenbeek een wandelpad te voorzien is lovenswaardig en kan ons inziens toeristisch, historisch worden ingekleed’, aldus de dorpsraad. De dorpsraad is vragende partij voor onderzoek naar de stadsomwallingen en de voormalige waterburcht ‘De Borch’. ‘Accentuering van deze relicten dragen ongetwijfeld bij tot toerisme of ten minste een bevestiging van de rijke geschiedenis van onze stad.’ De dorpsraad is ook vragende partij om de trage weg vanaf de Baronie van Boelare naar de stad in ere te herstellen.

Gezien de verkeersdrukte van de centrumscholen is de dorpsraad tevens vragende partij om de planomgeving uit te breiden tot ’t Olleken’, waar de Reepstraat aansluit op de Gentsestraat.

De dorpsraad stelt tevens voor om aan de UNAL-site een optimaal economische invulling te geven die voldoet aan de hedendaagse milieunormen. ‘Geraardsbergen kan niet alleen teren op een éénzijdige economische pool: agripolis. Spijtige beleidsbeslissingen in het verleden hebben vele werkgelegenheid voor zowel geschoolden als ongeschoolden uit ons Geraardsbergen verjaagd.’ De site is bereikbaar langs de weg, per spoor en over het water. ‘watertrafiek kan heel wat vrachtwagens van de weg houden!’ De dorpsraad gelooft niet in de herlokalisatie van de bedrijven. Intussen kan de grondsanering van o.a. de UNAL-site doorgaan.

Parking voor vrachtwagen
‘Bij een eventuele gedeeltelijke invulling van de Zonnebloem als publieke parking dringt een vrachtwagenparking zich op’, aldus de dorpsraad van Nederboelare. Zou het trouwens niet aangewezen zijn om deze, bewaakte, parkeergelegenheid te voorzien in de omgeving van het industriepark Diebeke op een economisch minder rendabeler stuk grond?’

Voor meer info: PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen

Julien Borremans

X