Actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ start met striemende politieke campagne tegen CD&V, Open Vld en de N-VA

‘De N-VA heeft geen oog voor de stevige communautaire angel in het dossier.’

Geraardsbergen/Schendelbeke. In een striemend overlijdensbericht kondigt het actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ het overlijden aan van de buurt waar de kazerne mogelijks komt. Opvallend is dat naast de CD&V en de Open Vld ook de N-VA in de klappen deelt. Weerbaar Geraardsbergen onderstreept dat de Vlaams-nationale partij geen oog heeft voor de stevige communautaire angel in het dossier. Volgens het stadsbestuur ligt de locatie nog niet vast en is participatie mogelijk. Maar volgens heel wat actievoerders komt de participatie te laat.

Naar aanleiding van de komst van de kazerne te Geraardsbergen start actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ een politieke campagne. In een overlijdensbericht kondigt het actiecomité het overlijden aan van ‘de Godsbergkouter, de Aalstesteenweg, de Moenebroekstraat, de Varingstraat en de Grijsdauwe’. De buurt waar de kazerne komt is overleden ‘na palliatieve sedatie op 20 juli 2022  in de gemeenteraad van stadsbestuur Geraardsbergen, o.l.v. dhr burgemeester DE PADT Guido, o.l.v. mevr de minister van defensie DEDONDER Ludivine’.

Doodsbericht
‘Gesterkt door het éénrichtingsbestuur van Open VLD Geraardsbergen, CD&V en NVA, en het niet communiceren met alle betrokken partijen.’ Verder staat te lezen: ‘Dit melden u met grote fierheid: mevrouw Ilse Roggeman liefhebbende moeder van Het Kwartier van de Toekomst.’ Verder deelt ook het schepencollege en de voorzitter van de gemeenteraad in de klappen.

Het overlijden wordt in droefheid gemeld door ‘de inwoners van Schendelbeke, Idegem, Smeerebbe-Vloerzegem en Ophasselt; de beheerders van de natuurreservaten in de omgeving; de spelende jeugd op provinciaal domein De Gavers; de mensen die willen genieten van rust en natuur in provinciaal domein De Gavers; onze lokale landbouwers die geen landbouwer meer kunnen zijn omdat hun vruchtbare gronden afgenomen worden; de meer dan 3000 ondertekenaars van de petitie “Red De Godsbergkouter – geen militaire kazerne in onze dorpen”; alle leden en sympathisanten van het actiecomité “Red De Godsbergkouter”’

Het overlijdensbericht wordt afgesloten met een duidelijke boodschap: ‘Voor de volgehouden strijd en het behoud van de rust, mooie natuur en vruchtbare gronden, danken wij oprecht alle sympathisanten en verenigingen die zich ingezet hebben om dit waanzinnig project van stadsbestuur Geraardsbergen tegen te houden!!!’

N-VA deelt in de klappen
Het is opmerkelijk dat naast de CD&V en de Open Vld ook de N-VA in de klappen deelt. Aanleiding vormt een artikel over gemeenteraadslid Ilse Roggeman in een strooifolder die in alle bussen van Geraardsbergen terecht is gekomen. Daarin staat dat het N-VA-gemeenteraadslid in het najaar van 2021 aan het stadsbestuur voorstelde ‘dat de stad Geraardsbergen zich kandidaat zou stellen om een nieuwe kazerne voor Defensie te huisvesten: het zogenaamde Kwartier van de Toekomst.’ Verder staat er te lezen: ‘Een mooi staaltje van constructieve oppositie’.

Volgens de N-VA zou de komst van de kazerne ‘een echte boost geven aan onze mooie stad’. De N-VA noteert in de folder de vele voordelen van de komst van de kazerne, maar beperkt de nadelen tot een minimum: ‘De N-VA begrijpt dat er heel wat onrust is onder de landbouwers en de bewoners van Schendelbeke’.  De N-VA wil werk maken om ‘de mogelijke negatieve effecten tot een minimum te beperken.’ Maar volgens de actievoerders gaan ‘de negatieve effecten’ veel verder dan in de N-VA folder staan omschreven. Ze verwijzen daarvoor naar hun website waar de mogelijk impact duidelijk staat omschreven.

Volgens Weerbaar Geraardsbergen heeft de N-VA helemaal geen oog voor de communautaire angel die in het dossier zit: ‘De PS is nu de trotse bezitter van een kazerne in Charleroi én, als bonus, van een halve kazerne in Geraardsbergen die, om het met de woorden van de PS minister van defensie te zeggen, speciaal werd gekozen omwille van de “ligging nabij de taalgrens met het oog op de oprichting van een tweetalige Eenheid”. Van een kaakslag gesproken…’ ‘Dat de Vlaamse nationalisten nu in hun eigen tuin opgezadeld zijn met een tweetalige kazerne hebben ze enkel te danken aan hun jarenlange tweeslachtige, zwalpende en onbestemde politieke houding.’

Alternatieve locatie
Volgens het stadsbestuur ligt de locatie van de kazerne nog helemaal niet vast. In een persbericht dat recent verscheen staat te lezen: ‘Er wordt een ruimtelijk herbestemmingsproces opgestart, waarbij in samenspraak met verschillende overheden en organisaties een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt. Tijdens deze procedure worden alle relevante adviesinstanties betrokken en worden inspraakmomenten georganiseerd.
Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vindt ook een alternatievenonderzoek plaats. Er wordt met andere woorden nog steeds gekeken naar andere locaties. Enkel de meest optimale locatie wordt weerhouden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle mogelijke milieueffecten op het vlak van mobiliteit, landbouw, fauna en flora, geluid…’

Volgens heel wat actievoerders komt de participatie te laat.

Julien Borremans

X